Zoeken

Home  /  Afvalinzameling  /  Huis-aan-huis  /  Ophaling asbest


Ophaling asbest

Wat is asbest?

Asbest is de verzamelnaam voor een aantal soorten minerale vezels. Tijdens de 20ste eeuw (met een piek in de jaren '60, '70 en '80) werden asbestvezels op grote schaal in talrijke producten verwerkt. Tegenwoordig zijn we ons meer dan bewust van de gezondheidsrisico's van asbest.

Asbest verwijderen?

Asbesthoudende materialen moeten altijd worden afgevoerd als asbestafval. Je mag ze niet hergebruiken voor andere toepassingen. Met asbestafval kan je terecht op het recyclagepark of bij een geregistreerde asbestinzamelaar. Als het asbest verwijderd werd door een aannemer of een erkende asbestverwijderaar, zal die zelf instaan voor de afvoer van het afval.

AGSO Knokke-Heist
Afdeling Waterbedrijf
’t Walletje 104 bus 101
8300 Knokke-Heist BE

info@agsoknokke-heist.be
+32 50442500
Ma - Vrij: 8.30u - 17.00u doorlopend

Volg AGSO