Afvalophaling

Op regelmatige basis worden de fracties restafval, pmd, tuinafval en papier & karton aan huis ingezameld.