Horen alle spuitbussen bij gevaarlijk afval?

Zeker niet. Alle metalen spuitbussen van voedingsmiddelen (slagroom, …) en cosmetica (haarlak, deo, …) mogen mee in de PMD-zak.
Spuitbussen met verf, smeerolie of andere technische producten horen wel bij het gevaarlijk afval. Dit kan allemaal gratis worden ingeleverd op het recyclagepark.