Afvalproductie in cijfers

Met zijn allen hebben we:

Voor het zevende jaar op rij de te verbranden afvalberg verminderd. Van 237 kg/inw. in 2001 naar 156 kg/inw. restafval in 2008, een daling van maar liefst 34 %.

Meer gerecycleerd
De recyclagegraad is voor het derde jaar op rij gestegen en bedraagt nu 63,16 %.

Beter gerecycleerd
Het niet recycleerbaar residu in de PMD zak is terug iets gedaald en bedroeg in 2008 15,69 %.

Beter gesorteerd
Het ingezamelde tonnage kunststoffen, plastic folies en bloempotjes bedrog in 2008 178 ton.

Nettere gemeente
Het zwerfvuil is terug gedaald met 34%.

Knokke-Heist is zéér tevreden over de behaalde resultaten.
Daarom dankt ze ook de inwoners voor hun inzet en de geleverde inspanningen !