Educatieve diensten voor derden

Fost Plus organiseert interactieve vormingen voor kleuters en leerlingen van het kleuter, lager en middelbaar onderwijs. Daarnaast kunt u op de Fost Plus website kratten en containers voor papier-karton, PMD-containers en communicatiemateriaal bestellen voor uw school.
Voor meer info klik hier