Zoeken

Nieuws

Home  /  Nieuws

Pilootproject bijkomende lediging afval strand
17 aug 2023

Pilootproject bijkomende lediging afval strand

Deze zomer is AGSO gestart met een pilootproject waarbij de afvalkorven op het strand tijdens de dag een extra keer geledigd worden. Eerder was er tussen 12 uur ‘s middags en 6 uur ‘s ochtends geen lediging of schoonmaak. Tijdens topdagen blijkt dit evenwel niet te volstaan en zijn de afvalkorven vaak overvol in de loop van de dag wat niet alleen visuele hinder geeft, maar ook leidt tot zwerfvuil op het strand. Daarom is er sinds 20 juli 2023 een pilootproject om de korven overdag bijkomend te ledigen. Zeker nu het weer de komende dagen beter belooft te worden, kan dit een grote impact hebben op het netheidsgevoel van de strandgangers en onze inwoners en tweedeverblijvers. 

Verder Lezen
Betaalterminal Sint-Michielsplein in dienst gesteld
19 aug 2022

Betaalterminal Sint-Michielsplein in dienst gesteld

Op het Sint-Michielsplein werd de 2de betaalterminal in de gemeente in dienst gesteld. Ook de Bronlaan is sinds 07/07/2022 volledig operationeel.

Verder Lezen
Ingebruikname nieuwe glascontainers
7 feb 2022

Ingebruikname nieuwe glascontainers

Op vrijdag 4 februari werden opnieuw een aantal ondergrondse glascontainers in gebruik genomen. De nieuwe glascontainers zijn te vinden in de Albertlaan, Heilig Hartlaan (vervanging Van Bunnenlaan), Sparrendreef en de Majoor Quaillestraat (Wandelaar – Duinbergen). Ook in deze containers is het toegelaten om lege glazen flessen en bokalen zonder doppen of deksels gratis te deponeren. In de komende weken worden ook nieuwe glascontainers in gebruik genomen in de Majoor Vandammestraat, Zwinlaan, Parking Jeugdherbergstraat (vervanging Tramweg) en op het Oosthoekplein.

Verder Lezen
Bouw- en sloopafval: sorteren om beter te recycleren
8 dec 2021

Bouw- en sloopafval: sorteren om beter te recycleren

Door een verstrenging van de controles op bouw- en sloopafval door OVAM zal er op het recyclagepark van Knokke-Heist ook strenger worden toegezien op de zuiverheidsgraad van aangeleverde bouw- en sloopafval. Concreet betekent dit dat je thuis best al voorsorteert. Omdat enkel zuiver bouw- en sloopafval kan gerecycleerd worden tot nieuwe materialen zijn er vanaf 1 december strengere controles. Wie zich aanmeldt op het recyclagepark met vervuild bouw- en sloopafval zal dit enkel nog kunnen deponeren tegen het tarief van 184 euro/m³ of 92 euro per 1/2m³.

Verder Lezen
Nieuwe ondergrondse glascontainer in de Elizabetlaan
25 jun 2021

Nieuwe ondergrondse glascontainer in de Elizabetlaan

AGSO voorziet in de uitrol van de nieuwe ondergrondse glascontainers ook nieuwe containers ter hoogte van het Albertplein. Door de heraanleg van het plein was het niet langer mogelijk om de glascontainers op het plein zelf te plaatsen, waardoor uitgeweken moest worden naar een nieuwe locatie. De nieuwe ondergrondse glascontainers zullen geplaatst worden in het begin van de Elizabetlaan ter hoogte van juwelier Colman, Elizabetlaan nummer 17.

Verder Lezen
De eerste nieuwe glascontainers in Knokke-Heist worden deze week in gebruik genomen.
4 jun 2021

De eerste nieuwe glascontainers in Knokke-Heist worden deze week in gebruik genomen.

Deze week worden de eerste ondergrondse glascontainers op zeven locaties in gebruik genomen. De nieuwe glascontainers zijn te vinden in de Bronlaan, op het A. Hansplein, de Bayauxlaan, Duinenwater, Leopoldlaan, Edward Verheyestraat en aan de Delhaize in de Heistlaan. Ook in deze containers is het toegelaten om lege glazen flessen en bokalen zonder doppen of deksels gratis te deponeren. Alle sites staan onder politiebewaking. Afval achterlaten aan een container is strafbaar. Dit wordt beboet.

Verder Lezen
1 op 3 koelkasten en diepvriezers wordt niet correct gerecycleerd: Recupel lanceert nieuwe campagne
28 mei 2021

1 op 3 koelkasten en diepvriezers wordt niet correct gerecycleerd: Recupel lanceert nieuwe campagne

“Wees mayo-nice voor het milieu door je koelkast te recycleren”…. Met deze ludieke knipoog lanceert Recupel vandaag een nieuwe campagne. Want nog te veel koelkasten en diepvriezers belanden niet in het juiste recyclagecircuit. Dat is zeer schadelijk voor het milieu, want bij een foute ontmanteling komen schadelijke koelvloeistoffen en blaasgassen vrij die de ozonlaag aantasten. De impact van één fout gerecycleerde koelkast op het broeikaseffect is even hoog als de impact van een autorit van 7.500 km. Jaarlijks verdwijnen er ongeveer 200.000 koelkasten en diepvriezers van de radar.

Verder Lezen
Verplichting voor het plaatsen van afvalkorven bij raamverkoop.
13 apr 2021

Verplichting voor het plaatsen van afvalkorven bij raamverkoop.

In deze coronatijden is raamverkoop populairder dan ooit. Bij mooi weer worden drankjes en hapjes genuttigd op bankjes, pleinen en parken. Helaas leidt dit ook tot meer zwerfvuil. De raamverkopers zijn verplicht om zelf te voorzien in korven die voldoende groot zijn om het afval in te kunnen deponeren. Om de straten en pleinen in Knokke-Heist proper te houden, zullen er verscherpte controles uitgevoerd worden op de verplichtingen waaraan raamverkopers moeten voldoen.

Verder Lezen
PMD: De nieuwe blauwe zak komt eraan!
16 mrt 2021

PMD: De nieuwe blauwe zak komt eraan!

Op donderdag 1 april is het zover. Dan introduceert AGSO Knokke-Heist de nieuwe blauwe zak. En dat is goed nieuws, want vanaf dan mogen alle plastic verpakkingen bij het PMD. Dat betekent een pak minder restafval, en veel meer recyclage.

Verder Lezen
Voorkom lange wachttijden op het recyclagepark
10 mrt 2021

Voorkom lange wachttijden op het recyclagepark

Op het recyclagepark in de Sluisstraat gelden nog steeds strikte veiligheidsmaatregelen. Hierdoor is het aantal bezoekers op het park beperkt, wat kan leiden tot een langere wachttijd. AGSO Knokke-Heist roept iedereen op om het afval zoveel als mogelijk te verzamelen en op die manier de bezoeken aan het recyclagepark te verminderen.

Verder Lezen
AANPASSING MAATREGELEN RECYCLAGEPARK SLUISSTRAAT VANAF MAANDAG 15 JUNI
8 jun 2020

AANPASSING MAATREGELEN RECYCLAGEPARK SLUISSTRAAT VANAF MAANDAG 15 JUNI

Vanaf maandag 15 juni worden de maatregelen op het recyclagepark in de Sluisstraat aangepast. Het dragen van een mondmasker op de site wordt verplicht. Op deze manier kan de capaciteit op de site verhoogd worden tot 20 wagens. Hierdoor kunnen de wachttijden voor bezoekers gehalveerd worden. Neem dus zeker een mondmasker mee bij uw bezoek aan het recyclagepark, anders zal u verplicht zijn een mondmasker van 1 euro aan te kopen bij het toegangsloket. Er werd ook een nieuw circulatieplan ingevoerd op het recyclagepark. Bij het inrijden van het park zullen de wagens nu eerst een lus moeten maken langs de linkerzijde om zo tot aan het toegangsloket te rijden. Hierdoor wordt de capaciteit voor wagens die wachten op de site meer dan verdubbeld. Wees hoffelijk en geef de wagens die het park verlaten steeds voorrang.

Verder Lezen
Als gevolg van de maatregelen die in het kader van de coronacrisis werden genomen mag tijdelijk geen textiel meer in de textielcontainers worden gedeponeerd.
3 apr 2020

Als gevolg van de maatregelen die in het kader van de coronacrisis werden genomen mag tijdelijk geen textiel meer in de textielcontainers worden gedeponeerd.

De aanvoer van textielafval is de laatste weken, na het invoeren van de corona-maatregelen door de overheid, gigantisch gestegen. De maatregelen van de overheid om verplaatsingen te beperken en om in ‘ons kot’ te blijven, is voor iedereen blijkbaar een stimulans om aan de voorjaarsopruiming te beginnen. Dit zorgt er voor dat de inzamelaars de toevloed van textiel niet meer kunnen verwerken. De textielinzamelaars roepen dan ook op om tijdelijk geen textiel meer te deponeren in de containers.

Verder Lezen


AGSO Knokke-Heist
Afdeling Waterbedrijf
’t Walletje 104 bus 101
8300 Knokke-Heist BE

info@agsoknokke-heist.be
+32 50442500
Ma - Vrij: 8.30u - 17.00u doorlopend

Volg AGSO