Zoeken

Home  /  Faciliteiten  /  Bedrijfsverzamelgebouw

Bedrijfsverzamelgebouw

Het bedrijfsverzamelgebouw werd ontworpen als uitbreiding van het bedrijventerrein. Het gebouw krijgt een voorbeeldfunctie en wordt het symbool en kloppend hart van het bedrijventerrein.
Het is een voorbeeld wat betreft architecturale kwaliteit, functionaliteit, flexibiliteit, aanpasbaarheid, gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, comfort, ruimte- en materiaalgebruik. Kortom: duurzaamheid.

Kooploodsen (478m²)

De loodsen zijn 7 meter hoog, voorzien van sectionaalpoorten van 4 meter hoog en genieten van veel invallend daglicht dankzij de lichtstraten en grote raampartijen. Zij voldoen tevens aan alle nieuwe voorschriften inzake veiligheid en brandpreventie.
Bedrijven krijgen ook de kans om 1 tot 2 parkeerplaatsen per loods te huren in de ondergrondse parking.

De loodsen worden verkocht voor de prijs van:

385.860 € (driehonderdvijfentachtig duizend achthonderdzestig euro), zijnde : 
  • 77.550 € (zevenenzeventig duizend vijfhonderdenvijftig euro voor de grondprijs inclusief basisinfrastructuurkosten (517 m² à 150 €/m²) 
  • 308.310 € (driehonderdenacht duizend driehonderd en tien euro voor de constructies (478m² à 645 €/m² loods) 
Aan de kopers wordt de optie gelaten een verdiepingsvloer te laten inbouwen, dit over de oppervlakte van 121m² langs de kant Herenweg. De kostprijs hiervoor is te bepalen.  Alle prijzen zijn exclusief BTW.

Huurloodsen (190m² tot 263m²)

De commerciële huurprijs bedraagt 3,50 €/m²/maand (3,75 €/m²/maand voor de mezzanineloods).

Evenwel bekomen starters gedurende maximum 3 jaar een huurvoordeel van 1 €/m²/maand zodat de huurprijs schommelt van 475 €/maand tot 657,5€/maand. Voor de mezzanineloods is de startersprijs gesteld op 2,75 €/m²/maand.
Ook de grondlasten zijn gedurende 3 jaar ten laste van AGSO Knokke-Heist.

Na deze 3 jaar betalen starters de volledige grondlast en huurprijs en worden zij ook aangemoedigd om naar een definitieve vestiging uit te kijken zodat nieuwe starters een kans krijgen.


 AGSO Knokke-Heist
Afdeling Waterbedrijf
’t Walletje 104 bus 101
8300 Knokke-Heist BE

info@agsoknokke-heist.be
+32 50442500
Ma - Vrij: 8.30u - 17.00u doorlopend

Volg AGSO