Werking

De projectwerking kan in verschillende fases worden onderverdeeld, die elkaar qua tijdsbestek veelal gedeeltelijk overlappen. Het is afhankelijk van project tot project welke taken AGSO opneemt.

  • voorbereidingsfase: signaleren of ontvangen van behoefte of opportuniteit, eventuele haalbaarheidsstudie, beslissing go/no go;
  • verwervingsfase: evaluatie van de eigendomsstructuur, aankopen, onteigenen, bodemonderzoeken, opzegging zakelijke en persoonlijke rechten;
  • tijdelijke exploitatiefase: uitvoeren instandhoudingswerken, problematiek leegstand en verwaarlozing, beheer nutsvoorzieningen, verzekeringen, verhuren, precair gebruik;
  • ontwerpfase: opmaken bestekken, overheidsopdrachten, marktraadpleging, metingen, studiekosten voor slopingen, architectuurontwerp;
  • vergunning- en contractfase: aanvraag verkavelingsplan, aanvraag bouwvergunning en slopingsvergunningen, gunning van de werken;
  • uitvoeringsfase gronden en panden: slopen, saneren, groenvoorziening, grondwerken, aanleg infrastructuur, (ver-)bouwen;
  • commercialisatiefase: publiciteit, uitgifteprocedure, verkoop, verhuur.

Voor elk te realiseren project wordt er een bijzondere samenwerkingsovereenkomst tussen de Gemeente Knokke-Heist en AGSO KNOKKE-HEIST gesloten in uitvoering van artikelen 6 en 7 van de beheersovereenkomst.

Deze bijzondere samenwerkingsovereenkomsten beschrijven per project en per ontwikkelingsfase welke taken AGSO en de gemeente op zich nemen.

De projectleiding van de projecten is steeds in handen van AGSO Knokke-Heist en wordt direct aangestuurd door het directiecomité. De algemeen manager van AGSO is verantwoordelijk voor het volledige taakaandeel van AGSO Knokke-Heist.

De opdrachtgevers van de projecten bestaan uit beleidsverantwoordelijken van de raad van bestuur en van het College van Burgemeester en schepenen.

De gemeente wordt eveneens op permanente wijze in de onderscheiden projecten betrokken, dit met het oog op onderlinge afstemming van taken en opvolging van de projectdoelen.


 


Inschrijving nieuwsbrief

 

Openingsuren

Ma - Vrij:
8.30u - 17.00u doorlopend

Interesse in een project?

Heeft u interesse voor één van onze projecten? Vul dan zeker het formulier in zodat wij u op de wachtlijst kunnen plaatsen en op de hoogte kunnen houden van eventuele vorderingen in het project. Vergeet niet te vermelden voor welk project u interesse heeft.