Slopen depot Heist

- juni 6, 2017 om 16:01

Nadat de afbraakwerken voor het slopen van sporthal de speelman volledig zijn afgerond, zal gestart worden met de afbraak van het depot Heist.

Op 7 augustus 2017 start de aannemer met de voorbereidende werken voor de afbraak van het depot Heist. De werken zullen afgerond zijn tegen uiterlijk 1 september.

Risico op asbestverontreiniging

AGSO heeft zowel naar de directe omwonenden als op eerdere informatievergaderingen over Ravelingen 3.0 duidelijk gecommuniceerd dat het hier gaat over gebonden asbest: dit is asbest dat is vastgeklit aan een ander materiaal (doorgaans cement) zodat de ultra fijne asbestvezel niet vrijkomt in de lucht.

Dergelijk materiaal (zoals bv. de asbest eternietplaten die nog op vele afhangen en hokken liggen) mag - indien het in goede staat is - door alle particulieren zelf worden verwijderd. Wel wordt dan de nadruk gelegd  om niet in die asbestmaterialen te zagen (boor- en schuurmachines, zaag- en slijpschijven ...) en geen hogedrukreiniger te gebruiken.

Die materialen worden dan aangeleverd op de gemeentelijke containerparken en in de asbestcontainer gedeponeerd. Op die parken worden dan ook  regelmatig luchtmetingen uitgevoerd; daaruit blijkt dat zowel de richtwaarden (aanbevelingsnorm) als de grenswaarden (norm die niet mag worden overschreden) gerespecteerd worden.

Maatregelen AGSO

Indien het gebonden asbest al wat verweerd zou zijn voorziet de wetgeving dat in dat geval de arbeiders die het verwijderen een opleiding moeten gehad hebben, zodat ze met kennis van zaken de verwijdering kunnen uitvoeren.

AGSO heeft in haar bestek opgenomen dat de firma die het werk moet uitvoeren een firma moet zijn die ook gevaarlijk asbest kan verwijderen, zodat het werk – alhoewel niet nodig - door daartoe zeer gespecialiseerde werknemers zal uitgevoerd worden.

Uitvoering van de werken

Samen met de hoofdaannemer, Van Tornhaut en het zusterbedrijf Monséré die de verdere afbraak zal uitvoeren (nadat alle asbest is verwijderd) waarborgt AGSO dat de werken volgens de wettelijke reglementeringen zullen verlopen en alle nodige voorzorgen zijn genomen.

Daartoe werd de erkende asbestverwijderaar nv BAV van Wommelgem aangesteld (erkenning staatsblad op 09/12/2015).

Het eigenlijk verwijderen van het asbest zal maximaal 1 week in beslag nemen (van 7 t.e.m. 14 augustus).

Voor de omwonenden is er geen gevaar, zij dienen dan ook zelf geen enkele voorzorgsmaatregel te nemen.

Wie meer wil weten over de verwijdering van het gebonden asbest kan deze informatie terugvinden op de website van de Vlaamse Overheid :

https://www.vlaanderen.be/nl/natuur-en-milieu/afval/verwijderen-van-beschadigde-verweerde-asbestdaken-en-asbestgevels

  


Inschrijving nieuwsbrief

 

Openingsuren

Ma - Vrij:
8.30u - 17.00u doorlopend

Interesse in een project?

Heeft u interesse voor één van onze projecten? Vul dan zeker het formulier in zodat wij u op de wachtlijst kunnen plaatsen en op de hoogte kunnen houden van eventuele vorderingen in het project. Vergeet niet te vermelden voor welk project u interesse heeft.