‘T WALLETJE

Bedrijventerreinen

Omschrijving:

De projectzone ’t Walletje bestaat uit de ontwikkeling van de derde fase van het bedrijventerrein ‘t Walletje en heeft als doel:
  1. het voorzien van ruimte tot herlocalisatie van bestaande lokale bedrijvigheid, voor uitbreiding van lokale bedrijvigheid en voor nieuwe lokale bedrijven;
  2. het bouwen en exploiteren van een bedrijvencentrum voor starters;
  3. het ter beschikking stellen van ruimte voor lokale bedrijven en instellingen die kampen met ruimtegebrek door het ter beschikking stellen van een bedrijfsverzamelgebouw voor bedrijven met een kleine ruimtevraag.

Rol AGSO:

AGSO staat in voor de realisatie van de derde fase, de organisatie van de mededinging, de kwaliteitsbewaking en –opvolging van het project en de projectregie en treedt eveneens op als bouwheer voor het bedrijvencentrum en bedrijfsverzamelgebouw. 

Geografische afbakening:

Het driehoekig bedrijventerrein ‘t Walletje is gelegen in de deelgemeente Westkapelle en sluit met zijn scherpe hoek aan bij de dorpskern, de lange zijden grenzen aan de polders en de basis ligt tegenover een toekomstig te ontwikkelen site:
  • De eerste fase (1980; 27,7ha) wordt gekenmerkt door alleenstaande bedrijven die gepaard gaan met alleenstaande woningen;
  • In de tweede fase (1995; 9,98ha) zijn op deze twee aspecten beperkingen opgelegd en we vinden er per twee gekoppelde bedrijven met een woning geïntegreerd in het bedrijfsgebouw;
  • De derde fase wordt als uitbreidingszone voorzien in de toekomst, en de ruimtelijke kwaliteit die reeds in de tweede fase een aanzet kreeg, zal voor dit deel worden verder gezet.
De bruto-oppervlakte van de derde fase bedraagt 5,5 ha. Er worden ca 2.9 ha effectief benut.   

Meer info: www.twalletje.be

Luchtfoto projectomgeving
Luchtfoto projectomgeving
EDIT DELETE
Grondplan 't Walletje
Grondplan 't Walletje
EDIT DELETE
Digitaal plan
Digitaal plan
EDIT DELETE
Werken Augustus 2012
Werken Augustus 2012
EDIT DELETE
Ontwerp perspectief
Ontwerp perspectief
EDIT DELETE
Ontwerp bovenaanzicht
Ontwerp bovenaanzicht
EDIT DELETE
Rioleringen
Rioleringen
EDIT DELETE
Ontwerp zijaanzicht
Ontwerp zijaanzicht
EDIT DELETE
Werken Maart 2012
Werken Maart 2012
EDIT DELETE
Werken December 2012
Werken December 2012
EDIT DELETE
Ontwerp voorgevel
Ontwerp voorgevel
EDIT DELETE
Ontwerp grond
Ontwerp grond
EDIT DELETE
 


Inschrijving nieuwsbrief

 

Openingsuren

Ma - Vrij:
8.30u - 17.00u doorlopend

Interesse in een project?

Heeft u interesse voor één van onze projecten? Vul dan zeker het formulier in zodat wij u op de wachtlijst kunnen plaatsen en op de hoogte kunnen houden van eventuele vorderingen in het project. Vergeet niet te vermelden voor welk project u interesse heeft.