Albertplein

bouwprojecten
De laatste jaren heeft het Albertplein ingeboet aan uitstraling en gemeenschapsruimte door het verdwijnen van de laatste brasserie, en daarmee ook het laatste terras van het Carlton. De omliggende dwarse pleinwanden vervullen momenteel een zuiver commerciële functie. Er is geen horeca meer te vinden.
Om op het plein toch de nodige sfeer te kunnen creëren, verleende het gemeentebestuur een tijdelijke domeinconcessie voor het inrichten en het exploiteren van een terrascafé, het zogenaamd Piazza.  Dit is een open terras langs de zijkanten van het plein. De bedoeling was om in afwachting van een definitieve herinrichting het Albertplein opnieuw de "place to be” te maken binnen Knokke-Heist.
 
In 2017 werd een verkoopdossier uitgeschreven voor de ondergrond van het Albertplein bestemd voor het inrichten van een ondergrondse private parking die moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
 

-       maximum 2 lagen (-1/-2)

-       toegang private parking via het in oprichting zijnde gebouw One Carlton

-       voorzien van ruimte in de ondergrondse parking voor hoogspanningscabine

-       pleinaanleg van gevel tot gevel

-       ontwerp pleinaanleg en opstallen conform bepalingen RUP

-       pleinaanleg en opstallen worden in volle eigendom en om niet overgedragen aan de gemeente

 
Dit werd op 5 juli 2018 toegewezen aan PSR Brownfield Developers NV & Luc Goethals Promotor NV.
Het schetsontwerp wordt nu samen met de ontwikkelaar verder geoptimaliseerd om te kunnen overgaan tot de aanvraag van de omgevingsvergunning. 
 
 


Inschrijving nieuwsbrief

 

Openingsuren

Ma - Vrij:
8.30u - 17.00u doorlopend

Interesse in een project?

Heeft u interesse voor één van onze projecten? Vul dan zeker het formulier in zodat wij u op de wachtlijst kunnen plaatsen en op de hoogte kunnen houden van eventuele vorderingen in het project. Vergeet niet te vermelden voor welk project u interesse heeft.