Albertplein

bouwprojecten

De gemeente Knokke-Heist wenst over te gaan tot de heraanleg van het Albertplein, gelegen aan de Zeedijk van Knokke-Heist en zuidelijk begrensd door de Kustlaan. Het Albertplein maakt volgens het RUP Wijk Lippenslaan deel uit van de zone voor openbare wegenis en pleinen.

De gemeente Knokke-Heist gaat over tot de verkoop van de ondergrond van het Albertplein, bestemd voor het inrichten van een ondergrondse private parking die moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

-       maximum 2 lagen (-1/-2)

-       toegang private parking via het in oprichting zijnde gebouw One Carlton

-       voorzien van ruimte in de ondergrondse parking voor hoogspanningscabine

-       pleinaanleg van gevel tot gevel

-       ontwerp pleinaanleg en opstallen conform bepalingen RUP

-       pleinaanleg en opstallen worden in volle eigendom en om niet overgedragen aan de gemeente

Kandidaten kunnen het verkoopdossier opvragen op volgend emailadres: info@agsoknokke-heist.be

Alle biedingen kunnen onder gesloten omslag tot uiterlijk 14 juli 2017, 11 u aan AGSO Knokke-Heist worden toegestuurd. 

AGSO Knokke-Heist
’t Walletje 104 bus 101
8300 Knokke-Heist
050 442 500
Contactpersoon: Rudi Neirynck

 

 


Inschrijving nieuwsbrief

 

Openingsuren

Ma - Vrij:
8.30u - 17.00u doorlopend

Interesse in een project?

Heeft u interesse voor één van onze projecten? Vul dan zeker het formulier in zodat wij u op de wachtlijst kunnen plaatsen en op de hoogte kunnen houden van eventuele vorderingen in het project. Vergeet niet te vermelden voor welk project u interesse heeft.