Duinenwater Noord

bouwprojecten

Omschrijving:

De site Duinenwater is gelegen achter het station van Knokke, te bereiken via de Knokkestraat en kent twee zones, te weten :
1. Het zuidelijk reeds gerealiseerd deel bestaande uit het Duinenwatermeer (Put De Cloedt) en jeugdhotel geëxploiteerd door Lakeside Paradise, het zwembad Sportoase Duinenwater en het jeugdcentrum ‘’t Verzet”. Deze site is omgeven door een gebruikersparking in exploitatie van AGSO Knokke-Heist.
2. Het noordelijk deel betreft een nog braakliggend terrein van ca 1 ha waarop het Project dient te worden gerealiseerd. Er bestaat een tijdelijk akkoord met een landbouwer tot het maaien van het terrein.

Rol AGSO:

AGSO Knokke-Heist wenst op de site Duinenwater, gelegen aan de Knokkestraat te Knokke-Heist over te gaan totde verkoop van twee percelen grond dienstig tot het bouwen en exploiteren van een bowling.

Geografische afbakening:

Het perceel is gelegen in het BPA K31Duinenwater. Het BPA is volledig aflaadbaar via de website van de gemeente Knokke-Heist : http://www.knokke-heist.be/
BPA Duinenwater K31
BPA Duinenwater K31
EDIT DELETE
Site
Site
EDIT DELETE
Uittreksel Kadastraal Plan
Uittreksel Kadastraal Plan
EDIT DELETE
Inschrijvingsformulier rechtspersoon
Inschrijvingsformulier rechtspersoon
EDIT DELETE
Inschrijvingsformulier natuurlijke persoon
Inschrijvingsformulier natuurlijke persoon
EDIT DELETE
 


Inschrijving nieuwsbrief

 

Openingsuren

Ma - Vrij:
8.30u - 17.00u doorlopend

Interesse in een project?

Heeft u interesse voor één van onze projecten? Vul dan zeker het formulier in zodat wij u op de wachtlijst kunnen plaatsen en op de hoogte kunnen houden van eventuele vorderingen in het project. Vergeet niet te vermelden voor welk project u interesse heeft.