DUINENWATER

bouwprojecten

Omschrijving:

Het project Duinenwater is een woon- en vrijetijdsproject (ca 2 ha) bestemd voor kwalitatief wonen voor diverse bevolkingsgroepen gecombineerd met hotels, zwembad en toeristische ‘all-weather’ infrastructuur.
Website zwembad Duinenwater: http://www.sportoase.be/nl/duinenwater
Website lakeside Paradise: http://www.lakesideparadise.be
 
AGSO is eigenaar van de de parking gelegen te Duinenwater met 195 parkeerplaatsen.
Het reglement voor de parking vindt u hier.

Rol AGSO:

AGSO staat in voor de realisatie van de all-weather infrastructuur, organisatie van de mededinging/pps, kwaliteitsbewaking en –opvolging van het project, projectregie.Het all-weatherprogramma wordt opgesplitst in een zwembadcomplex, een jeugdcentrum en anderzijds de opdracht domeinconcessie tot het valoriseren van de put De Cloedt (openlucht recreatie, blokhut,...).

Geografische afbakening:

De site is gesitueerd in zone 7 van het BPA Duinenwater gelegen ten zuiden van de spoorweg, tussen het treinstation van Knokke en de Put van De Cloedt.

Statusrapport:

Uitgevoerd

 • afsluiten van een bijzondere samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Knokke-Heist;
 • organiseren van de mededingingsprocedure all weather infrastructuur;
 • toewijzen van opdracht aan de private partner;
 • afsluiten van de pps-overeenkomst met de exploitant van het zwembad Sportoase Duinenwater nv;
 • aanpassing van de bijzondere samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Knokke-Heist i.f.v. gewijzigde rol AGSO;
 • realiseren in opdracht van de gemeente van de grondenruil NV Duin&Water - Gemeente Knokke-Heist.
 • Afwerking masterplan randzone put van de Cloedt;
 • Integratie randzone put van de Cloedt – verkaveling Duinenwater;
 • Toezicht kwaliteitskamer op ontwerpen Zwembad, parking en Jeugdcentrum
 • Procedure verkoop cascozwembad aan gemeente, doorverkoop aan AGSO en erfpachtverlening aan Sportoase Duinenwater;
 • Afwerking en voorlopige oplevering Zwembad, Jeugdcentrum en parking;
 • Definitieve uitwerking businessplan exploitatie parking;
 • Inbedrijfstelling Zwembad Duinenwater en Jeugdcentrum en kabelbaan Lakeside;
 • Definitieve uitvoering werken randzone put van de Cloedt;
 • Definitieve toewijzing domeinconcessie put van de Cloedt;
 • uitvoering wandel-en recreatie-infrastructuur Put van de Coedt

In uitvoering

 • oeverversteviging Put van de Cloedt;
 
Ontwerp Put van De Cloedt
Ontwerp Put van De Cloedt
EDIT DELETE
Ontwerp glijbanen
Ontwerp glijbanen
EDIT DELETE
Luchtfoto Duinenwater
Luchtfoto Duinenwater
EDIT DELETE
Project Duinenwater
Project Duinenwater
EDIT DELETE
Ontwerp Put van De Cloedt 3
Ontwerp Put van De Cloedt 3
EDIT DELETE
Project Duinenwater 2
Project Duinenwater 2
EDIT DELETE
Project Duinenwater 3
Project Duinenwater 3
EDIT DELETE
Ontwerp Put van De Cloedt 2
Ontwerp Put van De Cloedt 2
EDIT DELETE
Ontwerp in uitvoering
Ontwerp in uitvoering
EDIT DELETE
reglement parking duinenwater
reglement parking duinenwater
EDIT DELETE
 

© Sportoase Duinenwater nv

Inschrijving nieuwsbrief

 

Openingsuren

Ma - Vrij:
8.30u - 17.00u doorlopend

Interesse in een project?

Heeft u interesse voor één van onze projecten? Vul dan zeker het formulier in zodat wij u op de wachtlijst kunnen plaatsen en op de hoogte kunnen houden van eventuele vorderingen in het project. Vergeet niet te vermelden voor welk project u interesse heeft.