ELIZABETLAAN HEIST

bouwprojecten

Omschrijving:

De projectzone Elizabetlaan omvat de hereniging van de dorpskern van Heist met herinrichting van het openbaar domein (ontwerpbureau: West 8).

Rol AGSO:

In een eerste fase zorgt AGSO voor de verdere uitwerking van de haalbaarheidsstudie. Hierbij wordt eveneens gekeken om het project te realiseren in samenwerking met de mede-eigenaars van het belendende pand ‘Rosalie Babelutte’ (Chrigabo) en waarbij de gerealiseerde meerwaarden kunnen aangewend worden tot opwaardering van de publieke infrastructuur, in het bijzonder de heraanleg en profilering van de inkom van Heist

Geografische afbakening:

Het project omvat een herinrichting van de Elizabetlaan over een traject van ongeveer 500 m startend op ca. 90 m van het Vissershuldeplein tot aan het Dir.-gen. Willemspark. Over dit traject zal de Elizabetlaan, de langstraten Graaf d’Ursellaan en Knokkestraat evenals het Vissershuldeplein en het Heldenplein worden heringericht en opgeladen. 

Statusrapport

Dit project wordt terug opgenomen nadat voor deze site een Ruimtelijk Uitvoeringsplan is opgesteld.

Uitgevoerd

  • afsluiten van een bijzondere samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Knokke-Heist
  • inbreng gemeentelijke gronden in het kapitaal van AGSO Knokke-Heist.
  • conceptstudie
  • financiële haalbaarheidsstudie;verdere uitwerking van het concept i.s.m. met Chrigabo en architectenbureaus Neutelings en West 8;

Grondplan Elizabetlaan
Grondplan Elizabetlaan
EDIT DELETE
Luchtfoto Elizabetlaan
Luchtfoto Elizabetlaan
EDIT DELETE
 


Inschrijving nieuwsbrief

 

Openingsuren

Ma - Vrij:
8.30u - 17.00u doorlopend

Interesse in een project?

Heeft u interesse voor één van onze projecten? Vul dan zeker het formulier in zodat wij u op de wachtlijst kunnen plaatsen en op de hoogte kunnen houden van eventuele vorderingen in het project. Vergeet niet te vermelden voor welk project u interesse heeft.