HVVI SLUISSTRAAT

Omschrijving:

Het project HVVI Sluisstraat omvat de uitbreiding van de site noodzakelijk voor optimalisatie van het energiebeheer van de huisvuilverbrandingsinstallatie en voor het bouwen van een diftar recyclagepark.

Rol AGSO:

AGSO staat in voor de grondverwerving, de organisatie van pps energieoptimalisatie HVVI, de kwaliteitsbewaking en –opvolging van het project en de projectregie. AGSO treedt eveneens op als bouwheer van het recyclagepark.

Geografische afbakening:

De site is gelegen langsheen de Sluisstraat, grenzend aan het vroegere afgewerkt stort voor huishoudelijk afval, bestaande uit afvalverbrandingsinstallatie, het dierenasiel en het recyclagepark. Zij ligt volgens het Gewestplan in een zone voor gemeenschapsvoorzieningen.

Statusrapport:

De verdere realisatie van het project is in functie van de technische staat van de installaties en de mogelijkheden om nog een nieuwe milieuvergunning te bekomen.

Uitgevoerd

  • afsluiten van een bijzondere samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Knokke-Heist;
  • onderzoek haalbaarheid Lange Afstandsleiding en biomethanisatie.
  • haalbaarheidsonderzoek mogelijke alternatieven (technische audit)

In uitvoering

  • hervergunningsprocedure verbrandingsoven (Dalkia)
 

Luchtfoto HVVI
Luchtfoto HVVI
EDIT DELETE
 


Inschrijving nieuwsbrief

 

Openingsuren

Ma - Vrij:
8.30u - 17.00u doorlopend

Interesse in een project?

Heeft u interesse voor één van onze projecten? Vul dan zeker het formulier in zodat wij u op de wachtlijst kunnen plaatsen en op de hoogte kunnen houden van eventuele vorderingen in het project. Vergeet niet te vermelden voor welk project u interesse heeft.