MAES EN BOEREBOOMPLEIN

bouwprojecten

Omschrijving:

Het project Maes- en Boereboomplein omhelst de afbraak van het bestaande gemeentehuis en het ontmoetingscentrum de Ravelingen, de bouw van een nieuw ‘Community House’ en de heraanleg van het plein. Het nieuw te bouwen ‘Community House’ bestaat uit één volume van 14 verdiepingen rond een centrale patio, waarin niet alleen appartementen, maar ook publieke functies zoals bibliotheek, gemeenteraadzaal en een multifunctionele evenementenzaal gehuisvest zullen worden. Naast het torengebouw wordt er ook nog een laagbouw opgetrokken die ruimte zal geven aan handelszaken. 

Rol AGSO:

AGSO neemt in dit project de rol van projectregisseur op zich. Als bouwheer en ontwikkelaar staat AGSO in voor de opmaak van de nodige opdrachtdocumenten, het aanstellen van een projectontwikkelaar en zal zij in het verder proces ook de opvolging van het bouwproject op zich nemen.

Situering:

De site is gelegen op grondgebied Knokke-Heist en maakt deel uit van de projectzones in Heist. Het Maes- en Boereboomplein ligt in het centrale deel van Heist. Iedere dinsdag vindt er de wekelijkse markt plaats. In wat het vroegere gemeentehuis van Heist was vindt nog iedere maand de gemeenteraad van Knokke-Heist plaats.

Stand van zaken:

Een project van deze omvang vergt heel wat voorbereidende onderzoeken. Één daarvan is het archeologisch vooronderzoek, dat in juni 2015 afgerond werd. Het marktplein bevindt zich tussen de locatie van het middeleeuwse vissersdorp Heist en Koudekerke, de parochie van waaruit het latere Heist is ontstaan. Er werden geen archeologische resten gevonden.
Momenteel maakt AGSO de documenten klaar op basis waarvan de 5 geselecteerde kandidaten hun beste offerte zullen moeten voorleggen. Het RUP is eveneens ter voorbereiding en éénmaal de RUP is goedgekeurd én de projectontwikkelaar is gekend, kan de realisatie van het project concreet van start gaan.
Luchtfoto Maes- en Boerenboomplein
Luchtfoto Maes- en Boerenboomplein
EDIT DELETE
Digitaal ontwerp Maes- en Boerenboomplein
Digitaal ontwerp Maes- en Boerenboomplein
EDIT DELETE
Ontwerp Maes en Boereboomplein
Ontwerp Maes en Boereboomplein
EDIT DELETE
 


Inschrijving nieuwsbrief

 

Openingsuren

Ma - Vrij:
8.30u - 17.00u doorlopend

Interesse in een project?

Heeft u interesse voor één van onze projecten? Vul dan zeker het formulier in zodat wij u op de wachtlijst kunnen plaatsen en op de hoogte kunnen houden van eventuele vorderingen in het project. Vergeet niet te vermelden voor welk project u interesse heeft.