't Walletje fase 4

bouwprojecten

In het gebied gelegen tussen de Kalvekeetdijk en de kern van Westkapelle, en tussen de Herenweg en de Natiënlaan wensen de Provincie West-Vlaanderen en de gemeente Knokke-Heist ruimte te voorzien voor tal van stedelijke functies.

De visie is het resultaat van een masterplan dat de gewenste ontwikkelingen weergeeft van zowel het gebied ten noorden als ten zuiden van de Kalvekeetdijk. Het masterplan werd opgemaakt door beide overheden, samen met externe ontwerpers. Dit resulteerde uiteindelijk in de opmaak van het deelRUP Multifunctioneel stadslandschap Westkapelle, dat onderdeel is van het overkoepelende provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Herziening PRUP Afbakening kleinstedelijk gebied Knokke-Heist’.

Het volledige PRUP kan u downloaden op https://www.west-vlaanderen.be/ruimtelijke-planning/rups/rup-afbakening-kleinstedelijk-gebied-knokke-heist   

 

Het masterplan voorziet de realisatie van de gewenste ontwikkelingen binnen het gebied als volgt:

-         bedrijvigheid: De uitbreiding van het bedrijventerrein ’t Walletje (5 ha) wordt aansluitend aan het bestaande lokale bedrijventerrein in oostelijke richting uitgebreid;

-         sport en recreatie: Club Brugge wenst ondermeer het trainingscentrum uit te breiden;

-         een uitbreiding van de begraafplaats;

-         het realiseren van een nieuw veiligheidsgebouw voor brandweer en politie;

-         randparking en evenementenplein;

-         de creatie van een stedelijk parkgebied;

-         enz….

 

LOKAAL BEDRIJVENTERREIN ’T WALLETJE FASE 4

Voor de realisatie van de uitbreiding van het lokaal bedrijventerrein ’t Walletje fase 4 wordt gesteund op de inrichtingsprincipes van de uitbreiding fase3.

Bij ontwikkeling van de uitbreiding 4de fase, dient er naar analogie met de uitbreiding 3de fase, aandacht besteed te worden aan het niveau van de kavel als aan de overkoepelende structuur en

beeld van het terrein, in aansluiting bij fase 3 en het parklandschap grenzend aan fase 4.

Er wordt een intern aangenaam werk- en leefklimaat beoogd dat aansluit bij de kleinschaligheid en rust van Westkapelle. Het wonen en werken

dienen dan ook sterk verweven te zijn, zodat er een gemoedelijke sfeer ontstaat en een hoge samenhorigheid.

't Walletje fase 4
't Walletje fase 4
EDIT DELETE
't Walletje fase 4
't Walletje fase 4
EDIT DELETE
't Walletje fase 4
't Walletje fase 4
EDIT DELETE
't Walletje fase 4
't Walletje fase 4
EDIT DELETE
 


Inschrijving nieuwsbrief

 

Openingsuren

Ma - Vrij:
8.30u - 17.00u doorlopend

Interesse in een project?

Heeft u interesse voor één van onze projecten? Vul dan zeker het formulier in zodat wij u op de wachtlijst kunnen plaatsen en op de hoogte kunnen houden van eventuele vorderingen in het project. Vergeet niet te vermelden voor welk project u interesse heeft.