DEPOT KNOKKE

Woonprojecten

Omschrijving:

De projectzone Depot Knokke bestaat uit het vermarkten van het aandeel van gemeentelijke gronden binnen een pps-verband voor commerciële doeleinden (wonen en parkeerfaciliteiten).

Rol AGSO:

AGSO staat in voor de grondverwerving, het uitwerken van de pps, de kwaliteitsbewaking en –opvolging van het project.

Geografische afbakening:

Het project omvat de herinrichting van het oude gemeentedepot.

Activiteitenverslag 2012:

Dit dossier werd on hold geplaatst in afwachting van de goedkeuring van de RUP Dorpskern Knokke. Het zal worden opgenomen in het meerjarenplan 2013 – 2019.

Beslissingen Raad van Bestuur en directiecomité 2012:

Er zijn geen beslissingen genomen in 2012.

Statusrapport mijlpalen project:

Uitgevoerd

  • inbreng gemeentelijke gronden in het kapitaal van AGSO Knokke-Heist.
 

Luchtfoto depot
Luchtfoto depot
EDIT DELETE
 


Inschrijving nieuwsbrief

 

Openingsuren

Ma - Vrij:
8.30u - 17.00u doorlopend

Interesse in een project?

Heeft u interesse voor één van onze projecten? Vul dan zeker het formulier in zodat wij u op de wachtlijst kunnen plaatsen en op de hoogte kunnen houden van eventuele vorderingen in het project. Vergeet niet te vermelden voor welk project u interesse heeft.