HEULEBRUG

Woonprojecten
Het project Heulebrug is een grootschalig woonproject van meer dan 600 woningen, waaronder eveneens betaalbare en sociale woningen, en is volledig gebaseerd op de principes van het New Urbanism. Het aantal sociale woonentiteiten bedraagt ca 32 % van het project. Dit aanbod in meer is een compensatie van een minderaanbod op de sites Coudekercke en Maes- en Boerenboomplein.

 
De gemeente Knokke-Heist heeft AGSO Knokke-Heist opdracht gegeven tot realisatie van een deel van het project. AGSO Knokke-Heist is eigenares van 2 projectzones. Voor de realisatie van de tweede fase is een verkavelingsvergunning uitgereikt op 20 maart 2015 met dossiernummer 5.00/31043/1147.6

Bij de realisatie van het project slaat AGSO Knokke-Heist derhalve acht op het in 2010 door de gemeenteraad van Knokke-Heist goedgekeurd woonbeleidsplan dat o.m. de doelstelling heeft ingeschreven het activeren van de permanente bewoning, o.a. door het realiseren van voldoende betaalbare grondgebonden woontypes en een groter aanbod van betaalbare woningen voor gezinnen.

Het is vanuit deze sociale doelstelling dat de hiernavolgende voorwaarden m.b.t. het verlenen en lichten van een aankoopoptie zijn bedongen en moeten geïnterpreteerd worden

Het betreft de projectzones I en II van het RUP Dorpskern Heist die overeenstemmen met de fase 1 bis van het ontwikkelingsplan WVI:

  • Projectzone I: zone ter hoogte van Heistlaan. Dit is de site van het voormalige sportcentrum Speelman dat ondertussen geherlocaliseerd is naar de site ter hoogte van de Laguna Beach.
  • Projectzone II: zone ter hoogte van de Breed Veertien. Het betreft de site van de ‘Korenbloem’ waar momenteel speelpleinwerking, jeugdbeweging Oranje en delen van de muziekschool een onderdak hebben. Deze functies zullen geherlocaliseerd worden in de projectzone Coudekercke.
 
AGSO is momenteel de procedure gestart om de eerste 19 percelen toe te wijzen aan de kandidaten op de inschrijvingslijst.
Meer informatie over deze percelen en de procedure vindt u hier.

Project Heulebrug
Project Heulebrug
EDIT DELETE
Huizen Heulebrug
Huizen Heulebrug
EDIT DELETE
Plan Heulebrug
Plan Heulebrug
EDIT DELETE
Verkoopbelofte
Verkoopbelofte

In dit document vindt u de toewijs- en verkoopsvoorwaarden.

EDIT DELETE
Huizen Heulebrug van ver
Huizen Heulebrug van ver
EDIT DELETE
Presentatie infovergadering
Presentatie infovergadering

Hier vindt u de presentatie van de infovergadering van 21 februari 2017.

EDIT DELETE
Stedenbouwkundige voorwaarden
Stedenbouwkundige voorwaarden

In dit document vindt u de stedenbouwkundige voorwaarden.

EDIT DELETE
 


Inschrijving nieuwsbrief

 

Openingsuren

Ma - Vrij:
8.30u - 17.00u doorlopend

Interesse in een project?

Heeft u interesse voor één van onze projecten? Vul dan zeker het formulier in zodat wij u op de wachtlijst kunnen plaatsen en op de hoogte kunnen houden van eventuele vorderingen in het project. Vergeet niet te vermelden voor welk project u interesse heeft.