Historiek

Vroeger was er een Gemeentelijk Waterbedrijf in Knokke en een Gemeentelijke Waterbedrijf in Heist. Naar aanleiding van de fusie van de gemeenten Knokke, Heist, Westkapelle en Ramskapelle in 1971 werden de twee Gemeentelijke Waterbedrijven samengevoegd en werd het contract met de T.M.V.W. voor de twee landelijke gemeenten Westkapelle en Ramskapelle opgezegd.

De deelgemeente Knokke en Heist werden aangesloten op de toevoerleiding van de T.M.V.W. eind de jaren vijftig.

Het Waterbedrijf van Knokke werd opgericht in 1913 door de Compagnie HET ZOUTE. Het bedrijf werd in 1919 overgenomen door het Gemeentebestuur.

Het gemeentelijk Waterbedrijf van Heist dateert van 1901.

Voortaan zorgt het Waterbedrijf Knokke-Heist voor de drinkwaterbedeling in de ganse fusiegemeente. De totale oppervlakte van de gemeente bedraagt 5.972 ha.


De onderscheiding distributienetten Knokke, Heist en Westkapelle-Ramskapelle bestaan nog steeds. Deze drie netten zijn wel onderling verbonden, maar de verbindingskranen staan dicht. De reden daarvoor is het verschil in heersende druk en de herkomst van het water.

Op 1 januari 1997 telde het Waterbedrijf 21.073 abonnees. De totale lengte van de hoofdleidingen op het grondgebied bedroegen op deze datum 270 km. Aan dit net waren er 2.359 afsluiters en 1.630 brandkranen gekoppeld. De grootste diameter van de hoofdleiding is 400 mm.

In het jaar 1996 werd er 2.687.264 m³ water verkocht. Daarvan werd er 777.884 m³ water zelf gewonnen uit het golfterrein van Knokke-Heist. Het overige werd aangekocht bij de T.M.V.W.(Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Waterbedeling).

Sinds de zomer van 1998 wordt er ook water aangekocht aan de T.M.V.W. dat geleverd wordt via DELTA nutsbedrijven uit Nederland. Het water wordt in drinkbare vorm geleverd en is afkomstig van BIESBOSCH. Dit water uit Biesbosch wordt overgebracht naar DE BRAECKMAN waar het na het zuiveren doorgepompt wordt.      


HISTORISCH OVERZICHT VAN DE MEEST BELANGRIJKSTE GEBEURTENISSEN

   

Vroeger was er een Gemeentelijk Waterbedrijf in Knokke en een Gemeentelijke Waterbedrijf in Heist. Naar aanleiding van de fusie van de gemeenten Knokke, Heist, Westkapelle en Ramskapelle in 1971 werden de twee Gemeentelijke Waterbedrijven samengevoegd en werd het contract met de T.M.V.W. voor de twee landelijke gemeenten Westkapelle en Ramskapelle opgezegd.

De deelgemeente Knokke en Heist werden aangesloten op de toevoerleiding van de T.M.V.W. eind de jaren vijftig.

Het Waterbedrijf van Knokke werd opgericht in 1913 door de Compagnie HET ZOUTE. Het bedrijf werd in 1919 overgenomen door het Gemeentebestuur.

Het gemeentelijk Waterbedrijf van Heist dateert van 1901.

Voortaan zorgt het Waterbedrijf Knokke-Heist voor de drinkwaterbedeling in de ganse fusiegemeente. De totale oppervlakte van de gemeente bedraagt 5.972 ha.

De onderscheiding distributienetten Knokke, Heist en Westkapelle-Ramskapelle bestaan nog steeds. Deze drie netten zijn wel onderling verbonden, maar de verbindingskranen staan dicht. De reden daarvoor is het verschil in heersende druk en de herkomst van het water.

Op 1 januari 1997 telde het Waterbedrijf 21.073 abonnees. De totale lengte van de hoofdleidingen op het grondgebied bedroegen op deze datum 270 km. Aan dit net waren er 2.359 afsluiters en 1.630 brandkranen gekoppeld. De grootste diameter van de hoofdleiding is 400 mm.

In het jaar 1996 werd er 2.687.264 m³ water verkocht. Daarvan werd er 777.884 m³ water zelf gewonnen uit het golfterrein van Knokke-Heist. Het overige werd aangekocht bij de T.M.V.W.(Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Waterbedeling).

Sinds de zomer van 1998 wordt er ook water aangekocht aan de T.M.V.W. dat geleverd wordt via DELTA nutsbedrijven uit Nederland. Het water wordt in drinkbare vorm geleverd en is afkomstig van BIESBOSCH. Dit water uit Biesbosch wordt overgebracht naar DE BRAECKMAN waar het na het zuiveren doorgepompt wordt.      

 

HISTORISCH OVERZICHT VAN DE MEEST BELANGRIJKSTE GEBEURTENISSEN

1900

bouw watertoren en pompstation met waterwinning in Park 58.

1902

eerste ingebruikname watertoren en pompgebouw

1913

oprichting waterbedrijf door- C.I.Z. en aanleg eerst filterbatterij in
golfterrein.

1919

overname waterbedrijf door Golf- CIZ. door gemeentebestuur.

1922

aanleg tweede filterbatterij in de Golf ( Batterij Demuyter ).

1924

grote uitbreiding van de drinkwaterleiding rond Lippenslaan
Kustlaan en Zoutelaan.

1928

aanleg derde filterbatterij in de Golf.

1930

uitbreiding eerste filterbatterij van 1913.

1935

bouw ontijzeringsinstallatie Sobelco - Helmweg.

?

aanleg eerste serie dompelpompen Golf.

1938

bouw tweede ontijzeringsinstallatie S.E.E. - Helmweg.

1949

aanleg tweede serie dompelpompen Golf.

1952

ombouw waterbehandelingsinstallatie in Park 58.

1956

aanleg drinkwaterleiding door T.M.V.W. van Brugge naar Knokke.

1957

contract T.M.V.W. waterlevering aan Knokke.

1958

aanleg T.M.V.W. waterleiding tot aan watertoren Park 58.

1971

fusie Waterbedrijf Heist met Waterbedrijf Knokke en overname sector
Westkapelle en Ramskapelle van de T.M.V.W.

1973

herboren van 20 filterputten in Park 58.

1974

grote uitbreiding waterleiding in de agrarische zones.

1974

verbouwen watertoren + bouw ondergrondse reservoir Park 58.

1977

volledige en uitgebreide netstudie.

1979

reinigen waterleiding Ø 300 watertoren - Krommedijk.

1981

reinigen waterleiding Ø 200 Helmweg - Judestraat.

1983

reinigen waterleiding Ø 300 + Ø 250 Krommedijk - Kursaalstraat.

1983

aanleg waterleiding Ø 300 naar L.N.G. terminal (oostelijke havendam).

1984

waterwinning Park 58 wordt stilgelegd (aanwezigheid van nitrieten).

1987-88

bouw nieuwe reservoir Golf met pompstation, carport en magazijn.

1993-96

aanleg verbindingsleiding Ø 400 + 300 : Helmweg - watertoren.

1994-95

bouw nieuwe reservoir Park 58 met pompstation.

1997

aankoop digitale basiskaart grondgebied Knokke-Heist.

1997

proefboring grote diepte Golf en Park 58.

1997

proefinstallatie Leopoldkanaal (o.a. omgekeerde osmose).

1997-98

aanleg verbindingsleiding Deltan (Nederland) door het T.M.V.W.

1998

aankoop software voor leidingenregistratie.

2000

Bouwen van gesloten continu zandfilter

2001

Beveiliging watertoren bij groot lek

2001

Proefinstallatie microfiltratie + omgekeerde osmose effluent Heist

2011

brand in waterbedrijf – Helmweg

2012

overname Waterbedrijf in AGSO Knokke-Heist

2016

Proefinstallatie slimme watermeters