Extra Services

Nazicht van brandkranen

Op het gemeentelijk waterleidingnet zijn meer dan 1800 brandkranen gekoppeld. Dit zijn hoofdzakelijk ondergrondse brandkranen, maar er zijn enkele bovengrondse brandkranen. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het onderhoud en de goede werking van de brandkranen.

Daarom worden alle brandkranen door de Brandweer op geregelde tijdstippen nagezien. Bij elke brandkraan wordt er een debietmeting uitgevoerd. Vaak zijn deze brandkranen beschadigd, onbereikbaar door wegwerkzaamheden, de signalisatiepalen of H -plaatjes verdwijnen of geven een onvoldoende debiet.

De Brandweer maakt de brandkranen opnieuw zichtbaar en bereikbaar, verwijdert afval uit de put, test de brandkraan en voeren een debietmeting uit.

Na de controle krijgt het Waterbedrijf een detaillijst met alle opmerkingen en gebreken.

Het Waterbedrijf op haar beurt voert de nodige herstellingen uit. Brandkranen met een onvoldoende debiet worden automatisch vervangen. Brandkranen moeten immers een minimaal debiet leveren van 1000 l/min. Brandkranen op grote distributieleidingen kunnen tot 2000 l/min. leveren.

Daarna worden alle herstellingen opnieuw overgemaakt aan de Brandweer.

Brandkranen zijn van levensbelang. De Brandweer moet die snel kunnen vinden en dit is niet altijd het geval. Daarom is het van belang nooit te parkeren bovenop een brandkraan. De brandkranen zijn steeds te herkennen aan een H -plaatje.

Bovengrondse brandkranen hebben het voordeel dat ze steeds bereikbaar zijn en ook een groter debiet geven. Deze bovengrondse brandkranen worden meestal geplaatst bij grote openbare gebouwen.

Er zijn o.a. bovengrondse brandkranen geplaatst aan het Gemeentehuis, Atheneum, de winkelketens Carrefour en Delhaize, de kerk van Heist, de Post van Knokke, Rubensplein, Ambachtelijke Zone, Rustoord Westkapelle,…

(0 bytes)
Bovengrondse brandkraan
Bovengrondse brandkraan

EDIT DELETE

Editeer

Het Gemeentelijk Waterbedrijf schenkt drinkwaterfonteintjes aan de scholen

In de loop van het schooljaar 2003 heeft het Gemeentelijk Waterbedrijf aan alle scholen in haar verzorgingsgebied gratis drinkwaterfonteintjes aangeboden. Aan deze fonteintjes kunnen de leerlingen gratis fris leidingwater drinken. Zo verschaft het Waterbedrijf de jongeren een gezonde en verpakkingsvrije dorstlesser aan, als alternatief voor andere dranken.
 

Deze drinkfonteintjes zijn gemaakt van stevig, anti-corrosie, vandalisme-bestendig materiaal, en bestand tegen zowel grote als kleine handen. Zij zijn kindvriendelijk en veilig. De fonteinen worden stevig bevestigd tegen een muur of wand en zijn hygiënischer in gebruik dan traditionele kraantjes. Daarom zijn deze drinkfonteinen dan ook uiterst geschikt voor gebruik in scholen.

 

 

KRAANTJESWATER (h)eerlijk drinkwater

DRINKWATERFONTEIN op de SPEELPLAATS

Beste jongere,

Kraantjeswater drinken staat "cool”!

Kraantjeswater is gezond en heerlijk drinkwater

Je mag er van drinken.

EN

Kraantjeswater drinken is minder gewicht in je boekentas en voor jezelf!

Je wordt fitter en gezonder want je drinkt geen calorierijke dranken meer.

EN

Kraantjeswater drinken betekent respect hebben voor het milieu!

Je spaart het milieu want je moet geen lege flessen of blikken terugbrengen.

Drink daarom THUIS ook KRAANTJESWATER!

(0 bytes)

Editeer

Aanvraag standpijp

Heeft u voor een evenement of voor een andere tijdelijke activiteit water nodig op een plaats waar u niet beschikt over gewone kranen?
Dan kan u een standpijp huren die u volgens de instructies voor een correct gebruik van standpijpen moet aansluiten op een brandkraan (hydrant) in de straat.
U kan een standpijp aanvragen via ondervermeld formulier.
Na het betalen van een waarborg (500 euro) en het afsluiten van een gebruiksovereenkomst krijgt u de standpijp ter beschikking.
 
Opmerkingen:
 • Voor het gebruik op een bouwwerf wordt aangeraden een werfaansluiting aan te vragen ipv een standpijp
 • de standpijp is eigendom van het waterbedrijf en kan niet aan derden worden overgedragen
 • alle schade die voortvloeit uit een verkeerd gebruik van de standpijp valt ten laste van de klant
 • Het plaatsen van een standpijp bij nieuwbouw en verbouwingen wordt  bij uitzondering toegestaan.Dit kan enkel als een tijdelijk debiet nodig is van meer dan 5 m³/u en dit voor max. 2 weken.
 • Bij abusief gebruik of als de standpijp niet tijdig wordt teruggebracht vervalt de waarborg.
 • Het waterbedrijf houdt zich het recht voor de standpijp weg te nemen bij onregelmatigheden.
 • Iedere zes maanden moet de standpijp worden binnengebracht voor nazicht. Er wordt een administratieve boete van 200 euro aangerekend wanneer de standpijp niet tijdig wordt binnengebracht.
standpijp.pdf (70 KB)

Editeer

Drinkwaterlevering aan derden

Drinkwaterlevering voor zwembad, vijver, regenput of waterreservoir

Editeer

Waterscan

Via de waterscan wenst het waterbedrijf de klanten aan te zetten om duurzamer om te gaan met water en om waterbesparende maatregelen te nemen. Wanneer u een waterscan aanvraagt, komt een medewerker van het waterbedrijf bij u thuis langs.
 
De waterscan bestaat uit verschillende delen:
 1. De waterscan start met een gesprek om je watergebruik te bespreken
 2. Je krijgt uitleg over de stand van de meter en hoe je die moet aflezen
 3. De waterscanner gaat samen met jou rond in je woning om de toestellen die water verbruiken na te kijken. Hij bekijkt of er mogelijkheden zijn om minder water te verbruiken. Hij voert een lektest uit.
 4. De waterscanner controleert of er leidingen uit lood in je woning zijn (dat kan enkel voor de leidingen die zichtbaar zijn).
 5. Je krijgt tips en folders die je kunnen helpen om water te besparen.

Alle klanten van het waterbedrijf kunnen een waterscan vragen. Als je geen beschermde klant bent, betaal je daarvoor een vergoeding aan de watermaatschappij. Deze vergoeding bedraagt per 1/1/2015 90 euro.

 
 
Hoe vraag ik een waterscan aan?

U kan hier telefonisch of per mail contact opnemen met onze technische dienst:
Tel: 050/442500 of  mail: waterbedrijf@agsoknokke-heist.be
(0 bytes)

Editeer