Keuring

Verplichte keuring drinkwaterinstallatie vanaf 1 juli 2004

Drinkwater of water voor menselijke consumptie is onmisbaar in het dagelijkse leven.
Hoe groot de zorg ook die besteed wordt aan de productie, de opslag en het transport van het drinkwater, toch zijn er talrijke oorzaken waardoor de kwaliteit van het water kan worden aangetast in de binneninstallatie die onder privé-verantwoordelijkheid valt.
Het is evenwel de verantwoordelijkheid van de leverancier om water te leveren conform de wettelijke eisen. De abonnee moet ervoor zorgen dat deze kwaliteit in de binneninstallatie behouden blijft.
 
Een factor die de kwaliteit van het drinkwater negatief kan beïnvloeden, is de terugstroom van hemelwater in het drinkwatercircuit. Een rechtstreekse verbinding van dit tweedecircuitwater met het drinkwater kan voor verontreiniging in de distributieleidingen zorgen.
Om die reden wordt een keuring van de drinkwaterinstallatie bij verbouwingen of nieuwbouw verplicht. Deze preventieve aanpak moet de klanten behoeden voor vaak dure en moeilijk uit te voeren herstelmaatregelen.

KEURING EN KEURINGSORGANISMEN

De keuring bestaat uit twee grote stappen: keuring van de aansluitingsplaats (afsluitkraan-watermeter-dubbeldienstkraan-afsluitkraan-eentapsaansluiting) en de opbouw van de installatie. Dit laatste moet conform de belgaqua-reglementen gebeuren.
 
Om een aanvraag in te dienen, moet je beschikken over volgende documenten:
  • schets van de leidingen per verdieping
  • lijst met toestellen aangesloten op de binneninstallatie
Aangeraden wordt om ook de technische documentatie van toestellen zoals de kranen bij te houden. Dit vereenvoudigt de controle van de keurder. Het is eveneens een goed idee dat je loodgieter bij de keuring ter plaatse is zodat hij meteen kan ingrijpen.

U kan zelf kiezen wie de keuring uitvoert. U kan daarvoor een beroep doen op uw waterbedrijf of een erkend Aquaflanders-keurder (http://www.aquaflanders.be/).
Een aanvraag tot keuring bij het waterbedrijf Knokke-Heist kan via de formulieren die u onderaan deze pagina kan terugvinden.
 

TARIEVEN

 
 

Aanvraagformulier basiskeuring drinkwater.pdf
DELETE DETAILS
Aanvraagformulier industriële keuring drinkwater.pdf
DELETE DETAILS