Uw factuur

Op onderstaande voorbeeldfactuur vindt u meer uitleg over de voornaamste rubrieken van uw afrekeningsfactuur
 
Gelieve steeds uw abonneenummer en verbruiksadres(*) bij de hand te hebben als u ons contacteert i.v.m. vragen over uw factuur

 1. Waterverbruik (verbruiksperiode): deze periodes worden eveneens voor de berekening van het vast recht en korting vast recht gebruikt
 2. Tarieven: de verbruiksgrensen voor het basisverbruik zijn bepaald op jaarbasis. Uw jaarlijkse verbruiksfactuur gaat meestal niet over exact 1 kalenderjaar, daarom worden deze bedragen evenredig herberekend op basis van de verbruiksperiode
 3. Abonnementsvergoeding: correctie reeds aangerekende abonnementsvergoeding drinkwater 2016. Voortaan wordt de abonnementsvergoeding drinkwater onder de noemer 'vast recht' genomen samen met het vast recht van de sanering en wordt deze na de verbruiksperiode aangerekend.
 4. Vast recht: vaste vergoeding voor drinkwater en sanering, eenmaal per jaar aangerekend volgens de verbruiksperiode
 5. Korting vast recht per gedomicilieerde: klik hier 
 6. Korting 15 m³ per gedomicilieerde: klik hier
 7. Sociale korting: klik hier
 8. BTW berekening
 9. Factuurbedrag (eventueel staat een "overdracht niet betaald” vermeld, dit zijn openstaande bedragen van eerdere facturen/creditnota’s)
 10. Uiterste betaaldatum: op die dag moet het geld op de rekening van het waterbedrijf staan
 11. Gestructureerde mededeling: steeds vermelden bij uw overschrijving
  (*) Het verbruiksadres vindt u terug bij de rubriek "betreft" op uw factuur