Loden leidingen

Tip: vervang loden leidingen tijdens grote verbouwingen

Ons drinkwater is van goede kwaliteit. Om dat zo te houden, wil de overheid zoveel mogelijk af van loden waterleidingen. Door deze leidingen kan er namelijk lood – weliswaar in zeer geringe hoeveelheden – in het drinkwater terechtkomen. Het gezondheidsrisico van loden drinkwaterleidingen is klein, maar toch is het verstandig om deze te vervangen. De Gezondheidsraad adviseert ouders van kinderen tot één jaar om geen drinkwater uit loden leidingen te gebruiken voor flessenvoeding.
 
 
De Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) adviseert daarom de maximale concentratie lood in drinkwater te verlagen naar 10 µg/l. Het water is dan ook voor zuigelingen veilig. De overheid heeft dit advies overgenomen en sinds 2000 mag het drinkwater niet meer dan 10 µg lood per liter bevatten. Deze norm kan alleen gehaald worden als alle loden leidingen vervangen worden.
 
Voor het vervangen van loden leidingen bent u als woningeigenaar zelf verantwoordelijk. Als u huurt, is het aan uw verhuurder om de leidingen te (laten) vervangen, maar die is daartoe niet verplicht. Vervangen van loden leidingen is niet goedkoop. Loden drinkwaterleidingen herkent u aan de grijze kleur, een duidelijk verschil met de roodbruine koperen leidingen.
 
De Waterbedrijven zijn verantwoordelijk voor de vervanging van de loden leidingen tot aan de watermeter.
Bij wegwerkzaamheden en renovatiewerken worden door het Gemeentelijk Waterbedrijf systematisch alle loden huisaansluitingen vervangen door een kunststoffen aansluiting, vanaf de hoofdleiding tot aan de watermeter.
 
Indien uzelf grondige verbouwingswerkzaamheden uitvoert aan uw woning raden wij u aan contact op te nemen met de technische dienst van het Gemeentelijk Waterbedrijf. Tijdens het verbouwingswerk kan de loden huisaansluiting vanaf de straat tot aan de watermeter best vervangen worden. Dat werk wordt uitgevoerd door de werklieden van het Gemeentelijk Waterbedrijf en worden volledig gratis uitgevoerd.Editeer

Hoe herken ik loden leidingen?

Woont u in een ouder huis waar mogelijk nog loden buizen voor de waterleiding zijn gebruikt, dan doet u er best aan om dit te controleren en die (op termijn) te vervangen.

De leiding die van de straat komt tot aan de watermeter is in beheer van de watermaatschappij en wordt gratis vervangen. Bij twijfel kunt U de watermaatschappij contacteren en zij zullen dit nazien. De leidingen na de watermeter zijn privatief, bij twijfel kunt U een installateur contacteren.

Ter hoogte van de watermeter ligt de leiding meestal vrij. Op deze plaats kan u gemakkelijk nagaan of de leiding uit lood bestaat. Bestaan de leidingen direct na de watermeter uit lood, dan is de kans groot dat er ook in de rest van het gebouw nog loden leidingen aanwezig zijn.

Maar hoe herkent u loden leidingen?
  • Is uw woning gebouwd na 1970 is de kans klein dat er lood gebruikt werd bij de installatie;
  • Loden leidingen zijn vaak dikke en kronkelige buizen;
  • Een loden waterleiding is grijs van kleur, bij geschilderde leidingen komt een zilverkleurige metaalglans tevoorschijn bij wegkrassen van de verf. Een
    koperen waterleiding is roodbruin of lichtgroen van kleur;
  • Lood is niet magnetisch. Is de leiding magnetisch dan is het geen lood, wel staal of gegalvaniseerd materiaal;
  • Lood is relatief zacht en dus gemakkelijk vervormbaar;
  • Aantikken met een metalen voorwerp geeft een dof geluid;
  • Een loden waterleiding heeft geen koppelstukken maar wel verdikkingen

(0 bytes)
Titel
Titel
EDIT DELETE
lood2.jpg
lood2.jpg
EDIT DELETE
lood3.jpg
lood3.jpg
EDIT DELETE
lood4.png
lood4.png
EDIT DELETE

Editeer