Zoeken

Home  /  Info  /  Distributie en productie drinkwater  /  Voorziening en distributie

Voorziening en distributie

De distributie van beide deelgemeenten gebeurt via een aftakpunt op de hogedrukleiding van T.M.V.W. Dit aftakpunt ligt langs de Kalvekeetdijk (Ambachtelijke zone). Een deel van de sectie Westkapelle (tussen Natiënlaan, Kragendijk en Kalvekeetdijk) wordt ook bevoorraad vanuit de Helmweg.

Drinkwatervoorziening Knokke, Westkapelle en Ramskapelle

WERKING

Het distributiegebied Knokke, Westkapelle en Ramskapelle heeft een eigen winning en het resterende deel wordt aangekocht bij TMVW.

Het water van de eigen winning wordt opgepompt uit het golfterrein ( ong.70 ha ) dat in een duingordel is gelegen.

Deze duingordel bestaat uit afwisselend een laag zandgrond met een dikte van ongeveer 30 m die rust op een laag kleigrond van 2,50 à 5 m dikte.  Deze kleilagen houden het zoet water vast in de lagen zandgrond.
Door het verschil in gewicht en door de horizontale kleilagen drijft de "bel" met zoet water boven het brak en zout water.

De zoetwatervoorraad wordt aangevuld door het regenwater en ondergrondse zijdelingse toevoer.  Het duinzand filtert het water op een natuurlijke wijze en heeft daardoor een constante samenstelling en temperatuur.

Te veel grondwater uit de duinen oppompen, houdt het risico in dat de watertafel daalt, met als gevolg verdroging en onherroepelijke verzilting.  Om dit evenwicht te behouden wordt er maximum 850 000 m³ (vergunde hoeveelheid) water per jaar opgepompt.
 
De winning (zie schema) gebeurt door middel van 3 filterbatterijen (zij werken op een diepte van 12-15 m) die met elkaar verbonden zijn door een zuigleiding.
Aan deze leidingen zijn er 80 filters gekoppeld.
Een tweede winning gebeurt door 12 dompelpompen (deze werken op een diepte van 22 tot 25 m diepte) die het grondwater oppompen.  Op deze pomp-en zuigleidingen is er een centrifugaalpomp gemonteerd die het water doorstuurt naar een vergaarput. 
 
In de vergaarput bezinken de eerste onzuiverheden (o.a. zand) van het gewonnen grondwater.  Van hieruit wordt het water opgepompt naar de filterinstallatie.
 
 
Na het filteren wordt het water gedesinfecteerd door UV-C.
 
Hoe werkt UV?

UV-C is onzichtbare straling net buiten het deel van het spectrum dat met het menselijk oog waarneembaar is, UV-C licht heeft een golflengte van minder dan 280 nm ("korte golven"). Stralen met deze golflengte hebben de capaciteit om DNA te beschadigen en dit kan ingezet worden om micro-organismen te vernietigen. Ook onder water kunnen in het water levende micro-organismen door deze straling effectief worden vernietigt. De UV-C straling neutraliseert bacteriën, virussen en andere primitieve organismen en stopt de voortplanting ervan.
UV ontsmetting van water levert een alternatieve desinfectie die milieuvriendelijker is dan klassieke chlorering en andere chemische behandelingstechnieken tegen micro-biologische vervuilingen.
  • UV-C lampen geven een blauw licht, wat in feite een bijproduct is van de desinfecterende werking, UV-C zelf is onzichtbaar.
  • UV tast de smaak, geur, kleur en pH van het water NIET aan
  • UV behoeft geen toevoeging van chemicalien
  • UV voegt geen giftige bijprodukten aan het water toe
  • UV desinfecteert water op een efficiënte en veilige manier
  • UV is beter voor het milieu in vergelijking met traditionele methoden ( chloorgas )
  • UV houdt schimmel-, bacterie- en algenvorming onder controle
  • UV is effectief tegen legionella

Distributie

Het drinkwater wordt door 8 hydrofoorpompen , (6 gewone en 2 toerental) gestuurde, vanuit de reservoirs in het stadsnet gepompt.
De toerental gestuurde pompen draaien sneller of trager naargelang het verbruik hoger of lager is in de gemeente.
Samen kunnen ze een maximum debiet geven van 1410 m3 per uur.

Sinds 1998 is er een aansluiting voorzien met de Nederlandse DELTA- nutsbedrijf. Dit water, aangekocht door TMVW kan in ons distributienet gepompt worden of doorgepompt in de leidingen van TMVW om zo aanpalende kustgemeenten of het binnenland te bevoorraden.

De distributie van water gebeurt volautomatisch en computer gestuurd; bij probleemsituaties kan er manueel ingegrepen worden.

De stadsdruk in sector Knokke is 5 bar en de watertemperatuur bedraagt 12.

Reserves

Het gezuiverd water komt terecht in 2 reinwaterkelders of reservoirs. Deze zijn met elkaar verbonden.
De kleinste heeft een inhoud van 1600 m3 en in 1987 -'88 werd een groter gebouwd met een inhoud van 3500 m3.

De reservoirs dienen niet enkel als opslagplaats voor het gewonnen of aangevoerd water, maar vormen ook een buffer, een reserve bij tijdelijke piekverbruiken.

edit
Drinkwatervoorziening Heist en Duinbergen

WERKING

Vroeger had distributiegebied Heist-Duinbergen een eigen winning in het Park 58.
Sinds 1984 ligt deze winning stil, ten gevolge van nitrieten in het grondwater. Nu worden zij bediend met het aangekochte water van TMVW.

Door de aanwezige druk die afkomstig is van reservoirs van TMVW, die in het binnenland op een hoogte liggen van ongeveer 125 m boven de zeespiegel, stroomt het aangekocht water rechtstreeks naar de Watertoren. Indien de druk lager is (vooral in de zomer) wordt het water naar de ondergrondse reservoirs gevoerd, hydrofoorpompen treden dan in werking om het water naar de Watertoren te pompen.

Het aangekocht water kan ook rechtstreeks via drukregelaars naar de abonnees gevoerd worden. Dit gebeurt wanneer de Watertoren buiten dienst is voor onderhoud.
 
In de Watertoren hangen diverse peilmetingsinstrumenten die er voor zorgen dat de hoeveelheid water in de kuip kan gemeten worden. Naar gelang het peil wordt de toren bijgevuld, zodat er steeds een grote hoeveelheid water aanwezig is.
Deze peilingen van de toren en reservoirs komen via een telefoonlijn rechtstreeks binnen op de computer in de dispatching van de Helmweg.

Sinds de breuk van oktober 1999 werd een gemotoriseerde afsluiter op de daal-leiding van de watertoren geïnstalleerd. Deze afsluiter gaat automatisch dicht wanneer er een groot lek optreedt.

Door middel van een elektronisch debietmeter met signaalverbinding die op de hoofdleiding geïnstalleerd is, kunnen lekken onmiddellijk gelokaliseerd worden. Om zo te voorkomen dat sector Heist-Duinbergen voor de tweede maal zonder drinkwater komt te zitten.

Distributie

Door het hoogteverschil tussen het water in de kuip en het distributienet, wordt het water door de natuurlijke druk van de zwaartekracht naar de abonnees gevoerd.

De stadsdruk in sector Heist is 4 bar en de watertemperatuur bedraagt 12.

Het distributienet bestaat uit gietijzeren en kunststofbuizen, de grootste buis heeft een diameter van 400 mm.

Tussen de Watertoren in Duinbergen en het pompstation in Knokke ligt er verbindingsleiding met een diameter van 300 mm. Bij probleemsituaties kan het water in beide richting gestuwd worden.

Reserves

Buiten de Watertoren zijn er nog 2 reinwaterkelders of reservoirs. Het kleinste werd gebouwd in 1971 heeft een inhoud van 400 m³ .Het tweede,grotere reservoir met bijhorend pompinstallatie werd in 1995 gebouwd en heeft een inhoud van 3500 m³

De reservoirs dienen niet enkel als opslagplaats voor het aangevoerde water, maar vormen ook een buffer of reserve bij tijdelijke piekverbruiken.

edit

AGSO Knokke-Heist
Afdeling Waterbedrijf
’t Walletje 104 bus 101
8300 Knokke-Heist BE

info@agsoknokke-heist.be
+32 50442500
Ma - Vrij: 8.30u - 17.00u doorlopend

Volg AGSO