Zoeken

Home  /  Tarieven  /  Kortingen / Vrijstellingen  /  Abnormaal waterverbruik

Abnormaal waterverbruik

Het waterbedrijf informeert de klant wanneer het verbruik met 50 % of met minstens 100 kubieke meter is toegenomen ten opzichte van de vorige verbruiksperiode. Op verzoek van de klant voert het waterbedrijf dan kosteloos een eerste controleonderzoek uit om mogelijk de oorzaak van dit hoge waterverbruik te verklaren.
 
Het Algemeen Waterverkoopreglement legt ook vast onder welke voorwaarden het waterbedrijf een minnelijke schikking verleent aan klanten met een abnormaal verbruik als gevolg van een lek, nml
 1. de klant heeft gehandeld als een goede huisvader;
 2. het abnormaal hoge verbruik is het gevolg van een verborgen oorzaak;
 3. het abnormaal hoge verbruik, herrekend op jaarbasis, moet het gemiddelde jaarverbruik met minstens 50% overschrijden of minimaal 100 m3 bedragen. Als er geen historische verbruiksgegevens bestaan, wordt het gemiddelde jaarverbruik bepaald via een opname van de meterstand drie maanden na de herstelling van de oorzaak van het abnormaal hoge verbruik;
 4. de oorzaak van het abnormaal hoge verbruik moet worden vastgesteld door de exploitant of moet door de klant bewezen worden door de herstellingsfactuur;
 5. de oorzaak van het abnormaal hoge verbruik moet hersteld of weggenomen zijn;
 6. er is geen sprake van kwaad opzet of bedrog;
 7. het abnormaal hoge verbruik wordt niet veroorzaakt of in stand gehouden door een inbreuk op de gangbare wettelijke en technische voorschriften voor de binneninstallatie.
Door regelmatig uw watermeter na te kijken, kan u lekken opsporen en onaangename verrassingen vermijden. Neem de stand van de watermeter op bij het begin van een periode waarin er geen water verbruikt zal worden, bijvoorbeeld net voor u gaat slapen. Controleer 's ochtends de meterstand. Indien er een verschil is, wijst dit op een lek. Let ook op de kranen. Vervang het afsluitleertje of -rubbertje als het versleten is. Vervang de hele kraan wanneer ook de behuizing slijtage vertoont. Controleer regelmatig de doorspoelbak van het toilet.
 

Wat is een verborgen oorzaak?

Enkele voorbeelden van wat wél beschouwd wordt als een ‘verborgen oorzaak’:
 • lekken in ondergrondse leidingenlekken in leidingen die in de vloer zijn ingewerkt
 • lekken in ontoegankelijke kruipruimtes
 • lekken in een meterput
 • als aan de wettelijke en technische voorschriften is voldaan na herstelling:
  - een overdrukventiel van een warmwaterproductie of waterontharder dat blijft lopen
  - een defect aan een waterbehandelingsapparaat dat meer spoelt dan vroeger
  - een defect aan een bijvulinstallatie voor regenwater die meer bijvult dan gewenst.
Enkele voorbeelden van wat niet beschouwd wordt als een ‘verborgen oorzaak’ en dus niet in aanmerking komt voor een tussenkomst:
 • een kraan die niet afsluit
 • een lekkend toilet
 • een kelder die blijft onderlopen
 • een lek in een verlaten pand zelfs als dit verborgen is
 • een lek veroorzaakt door derden (dit moet je zelf opnemen met de veroorzaker van de schade)


Wat is een goede huisvader?

Enkele voorbeelden van wat wél beschouwd wordt als een ‘goede huisvader’:

 • je houdt je binneninstallatie steeds in goede staat
 • je voldoet aan de wettelijke norm inzake keuringsplicht van de binneninstallatie
 • je beschermt je watermeter tegen vrieskou
 • eventuele lekken laat je meteen herstellen
 • je geeft jaarlijks je meterstand door
 • je controleert regelmatig de watermeter om een abnormaal hoog verbruik tijdig te kunnen vaststellen
 • Je geeft elke wijziging in je contactgegevens tijdig door


Voldoe je niet aan de voorwaarde van het handelen als een goede huisvader of is het abnormaal hoog verbruik niet het gevolg van een verborgen oorzaak, dan kan je uitzonderlijk en eenmalig een minnelijke schikking krijgen. Hiervoor dien je wel aan alle bijkomende voorwaarden te voldoen. 

AGSO Knokke-Heist
Afdeling Waterbedrijf
’t Walletje 104 bus 101
8300 Knokke-Heist BE

info@agsoknokke-heist.be
+32 50442500
Ma - Vrij: 8.30u - 17.00u doorlopend

Volg AGSO