Zoeken

Home  /  Info  /  Slimme watermeter


Slimme watermeter

De komende jaren bekomt elke klant bij AGSO Knokke-Heist een slimme watermeter. Dankzij deze innovatie kunnen wij sneller storingen vinden en oplossen, worden uw meterstanden automatisch naar ons doorgestuurd en bekomt u bovendien via het e-loket inzicht in uw waterverbruik. Dit helpt u water en geld te besparen. 

Wat is een slimme watermeter?

De slimme watermeter is een moderne, digitale meter die uw waterverbruik op afstand uitleest. Uw meterstanden doorgeven hoeft dus niet meer. U kan bovendien via het e-loket op de website uw verbruik opvolgen.

Meer informatie over het e-loket leest u in deze folder

Ga naar het e-loket

Waarom is EEN slimme
watermeter belangrijk?

De slimme watermeter is een belangrijke voorbereiding op toekomstige ontwikkelingen. Water wordt schaarser en ons milieu leidt schade door deze waterschaarste. Om ons voor te bereiden op de toekomst moeten we water besparen en duurzamere waterbronnen kiezen. Dat kan door een distributienet dat vraag en aanbod van water beter in balans brengt. Zo kan het distributienet efficiënter worden gebruikt en houden we de watervoorziening betaalbaar. In dit distributienet is de slimme watermeter een belangrijke schakel. Deze geeft inzicht in het waterverbruik: waar en wanneer is er veel water nodig en waar en wanneer juist minder? En ook binnenshuis helpt deze slimme watermeter bij efficiënter waterverbruik. Door beter inzicht en slimme technieken wordt waterbesparing een stuk eenvoudiger.

Wanneer krijgt u een slimme watermeter?

De komende jaren zullen alle klanten van AGSO Knokke-Heist een slimme meter bekomen. 

AGSO Knokke-Heist zal elke zone steeds op voorhand verwittigen van de start van de werken. Dit zal per brief of mail gebeuren.  Wanneer de afgevaardigde zich aanmeldt en er is niemand thuis dan zal er een kaart in de brievenbus gestoken worden met de vraag contact op te nemen om een afspraak te maken.

Welke voordelen biedt een slimme watermeter?

  • Meer comfort:

u moet als gebruiker niet langer de stand doorgeven of thuis zijn voor het aan- of afsluiten van een watermeter. Alles wordt beheerd via het netwerk en de slimme watermeter.

  • Opvolging van verbruik:

geen onaangename verrassing meer wanneer de factuur in de bus valt. U kan via ons e-loket opvolgen hoeveel u verbruikt.

  • Minder schade: 

bij een breuk in de leiding of wanneer vorst dreigt, genereert de watermeter een alarm en kan de meter bijvoorbeeld snel van op afstand worden afgesloten door het waterbedrijf. De slimme watermeter maakt het ook mogelijk lekken te detecteren en meteen een interventieteam uit te sturen.

  • Meer veiligheid:

met de slimme meter is het risico op fraude gevoelig kleiner en is er niet langer gevaar dat de klant oplichters aan de deur krijgt die zich uitgeven voor werknemers van de watermaatschappij.

  • Duurzaam beheer:

een nauwgezette opvolging van het waterverbruik zet ook aan tot een rationeler gebruik van water.

WAt gebeurt er met mijn gegevens?

Uw gegevens worden bewaard op een beveiligde server en kunnen enkel door u en door een beperkt aantal werknemers van AGSO Knokke-Heist worden geraadpleegd. De data bevatten geen real-time gegevens maar worden slechts 1x per dag doorgegeven.

Een algemene privacyverklaring vindt u hier.

Veelgestelde vragen

Kan ik met een slimme watermeter zomaar worden afgesloten?

Nee. De komst van de slimme watermeter verandert niets aan de regels die nu gelden voor het afsluiten van water als u de rekeningen niet betaalt.

edit

Stijgt mijn waterverbruik door de slimme watermeter?

Nee dat zal eerder dalen, doordat u meer inzicht heeft in uw waterverbruik. 

edit

Zijn de kosten voor de vervanging van de traditionele watermeter met een slimme watermeter voor mij?

De vervanging zal gratis uitgevoerd worden door AGSO Knokke-Heist. Voor de klant zijn hier geen kosten aan verbonden.

edit

Hoe gaat de inbouw van een slimme watermeter in zijn werk?

De bestaande meter wordt uitgehaald en vervangen door de slimme meter zonder dat er verdere aanpassingen aan de bestaande meetlijn nodig zijn.

edit

Begint de slimme watermeter weer op nul of op dezelfde stand als de traditionele meter?

De nieuwe, slimme watermeter start niet op de stand van de traditionele meter. De nieuwe meter start meestal op 0. Uitzonderingen zijn mogelijk, aangezien ook meters worden geplaatst die steekproefsgewijs op nauwkeurigheid zijn getest. Deze meters hebben een verbruik geregistreerd staan op de meter en die stand wordt vervolgens als beginstand genoteerd op de handcomputer van de technieker en u betaalt uiteraard niet voor het verbruik dat de meter al heeft geregistreerd.

edit

Hoe werkt de display van de slimme watermeter?


Volgende meldingen kan uw digitale meter generen:

Continu verbruik: vastgesteld verbruik van minstens 2,5 liter per uur in de laatste 24 uur. Dit kan wijzen op een lek.

Abnormaal hoog verbruik: vastgesteld verbruik gedurende 30 minuten van meer dan 650 liter per uur. Dit kan wijzen op een breuk.

Dagverbruik hoger dan…: uw dagverbruik overschrijdt de ingestelde waarde.

Temperatuur lager dan…: De omgevingstemperatuur is gedaald onder het aantal graden dat u heeft ingesteld (standaard: 3°C).

edit

Contactgegevens slimme watermeter


Contactgegevens slimme watermeter

De slimme watermeter is een moderne, digitale meter die uw waterverbruik op afstand uitleest en doorstuurt naar uw waterleverancier. Dit gebeurt 1 keer per dag. Uw meterstanden doorgeven hoeft dus niet meer. U kan bovendien per 11/3/2019 via het vernieuwde e-loket https://mijn.agsoknokke-heist.be uw verbruik opvolgen. Ook kunnen abnormaliteiten in het waterverbruik sneller opgespoord worden door de meldingen die de slimme watermeter automatisch genereert en die te zien zijn op de display van de slimme watermeter.


Het hebben van correcte contactgegevens is dan ook cruciaal. U kan uw contactgegevens altijd aanpassen in uw E-loket.

edit

Kan ik een digitale watermeter weigeren?


edit

AGSO Knokke-Heist
Afdeling Waterbedrijf
’t Walletje 104 bus 101
8300 Knokke-Heist BE

info@agsoknokke-heist.be
+32 50442500
Ma - Vrij: 8.30u - 17.00u doorlopend

Volg AGSO