Zoeken

Home  /  Facturen en betalingen  /  Betalen


Betalen

De uiterste betaaldatum wordt steeds op de facturen vermeld en valt 30 dagen na de factuurdatum.

Heb je binnen deze termijn van 30 dagen niet betaald, dan ontvang je een eerste kosteloze herinnering.  

Heb je nog steeds niet betaald na de eerste herinnering dan ontvang je na 15 dagen een tweede aangetekende herinnering of ingebrekestelling. Als je ook de vervaldatum van 7 dagen na ons aangetekend schrijven negeert, ontvang je een laatste aanmaning. Dit kost je 20 euro extra. Als je ook de vervaldatum van 7 dagen na ons aangetekend schrijven negeert, word je in gebreke gesteld.

 Wacht dus niet tot je een herinnering krijgt en laat het ons meteen weten indien je moeilijkheden ondervindt om je factuur te betalen.  Wij bekijken samen met jou je opties en zo vermijd je extra kosten of mogelijks zelfs debietsbegrenzing of afsluiting.

Betalingsmogelijkheden

Betalingsuitstel
Heb je het tijdelijk moeilijk om je factuur te betalen?  Contacteer ons en we bekijken gezamenlijk de opties.

Afbetaalplan
Kan je je factuur niet in één keer betalen?  Contacteer ons en dan stellen we voor jou een afbetalingsplan op. 

Digitaal via handige betaalknop
Indien je bent ingeschreven voor digitale facturatie ontvang je je facturen per mail met daarbij een handige betaalknop. AGSO werkt hiervoor samen met POM.

Via een QR-code op je papieren factuur
Door de QR-code in te scannen op je papieren factuur wordt je automatisch naar de betaaltoepassing geleid.

Via domiciliering
Met de domiciliëring geef je toestemming aan het waterbedrijf om je facturen automatisch te vereffenen. Zo vergeet je nooit meer een factuur te betalen. Geïnteresseerd? Vraag een SEPA domiciliëringsmandaat aan, vul het in en bezorg het ondertekend aan ons terug. Wij doen dan het nodige om alle verdere betalingen automatisch te laten verlopen.

Debietsbegrenzing of afsluiting

Wanneer je als klant na de aangetekende ingebrekestelling je factuur nog steeds niet betaald hebt of geen initiatief genomen hebt om met het waterbedrijf een regeling tot betaling uit te werken  dan ondereemt het waterbedrijf volgende stappen:

Ben je huishoudelijke klant (domicilie in Knokke-Heist) dan word je uitgenodigd op de lokale adviescommissie. Deze commissie kan beslissen om het water te begrenzen, en bij aanhoudende wanbetaling na begrenzing kan er worden beslist om het water af te sluiten.

Ben je een niet huishoudelijke klant of tweedeverblijver dan kan het water worden afgesloten. Je ontvangt van ons hiervan een schrijven. De minimum termijn tussen ons schrijven en de effectieve afsluiting is zes weken. Tijdens deze 6 weken heeft u dus nog tijd om een regeling met het waterbedrijf uit te werken tot betaling vande openstaande factuur, daarna wordt er onherroepelijk afgesloten. De kost voor het af- en  aansluiten van het water bedraagt maximaal 130,00 euro.    

We sluiten het water enkel opnieuw aan als je het openstaand saldo volledig betaalt of als er een eerste schijf wordt betaald van een afbetalingsplan dat door ons werd goedgekeurd. 

AGSO Knokke-Heist
Afdeling Waterbedrijf
’t Walletje 104 bus 101
8300 Knokke-Heist BE

info@agsoknokke-heist.be
+32 50442500
Ma - Vrij: 8.30u - 17.00u doorlopend

Volg AGSO