Zoeken

Home  /  Klachten

Klachten

Wij hechten uitzonderlijk belang aan een kwaliteitsvolle dienstverlening en klantentevredenheid. Daarom vinden wij het ook belangrijk dat u bij ons terecht kan als u niet tevreden bent over de werking van AGSO Knokke-Heist of vindt dat uw probleem niet of onvoldoende is opgelost.

Hoe dient u een klacht in?

1. Via de online helpdesk

Dien hier u klacht in omtrent

2. Schriftelijk

Stuur uw klacht naar AGSO Knokke-Heist,  ’t Walletje 104/101 te 8300 Knokke-Heist
Vermeld zeker:
  • naam
  • klantnummer (indien beschikbaar)
  • telefoonnummer
  • mailadres
  • uw klacht, zo gedetailleerd mogelijk beschreven, eventueel met foto’s en documenten.

Wat doet AGSO Knokke-Heist met je klacht?

Binnen 10 werkdagen beantwoorden wij uw klacht.
Duurt de verwerking van uw klacht langer dan 10 dagen, dan informeren wij u over de termijn waarin we het dossier zullen afhandelen.
 
De klachtendienst kan uw klacht niet in behandeling nemen indien:
  • de klacht anoniem wordt ingediend;
  • u geen rechtstreeks belang hebt bij de klacht;
  • de klacht betrekking heeft op feiten van meer dan een jaar geleden;de klacht al eens door de klachtendienst werd behandeld;
  • er een andere beroepsmogelijkheid bestaat voor uw klacht;
  • de feiten die u aanklaagt maken reeds deel uit van een gerechtelijke procedure.

Niet akkoord?

Als u geen gehoor vindt bij de klachtendienst of ontevreden bent over de voorgestelde oplossing, kan u contact opnemen met de Vlaamse Milieumaatschappij of met de Vlaamse Ombudsdienst.
 
De Vlaamse Milieumaatschappij behandelt alle klachten die betrekking hebben op de toepassing van het Algemeen Waterverkoopreglement (bv. klachten rond verhuizing, facturatie, ...) of andere Vlaamse regelgeving in uitvoering van het decreet van 24 mei 2002.Overige klachten (bv. rond duidelijkheid van communicatie, aansprakelijkheidsgeschillen, ...) worden onderzocht door de Vlaamse Ombudsdienst.
 

Contactgegevens Vlaamse Milieumaatschappij:


 

Klachten rond drinkwater

Klachten rond sanering

Adres

VMM
Afdeling Operationeel Waterbeheer
Koning Albert II laan 20, bus 16
1000 Brussel

VMM
Afdeling Ecologisch Toezicht
A.Van de Maelestraat 96
9320 Erembodegem

E-mail

toezichtdrinkwater@vmm.be

toezichtsanering@vmm.be

 
 

Adres


Vlaamse Ombudsdienst
 Leuvenseweg 86
 1000 Brussel 

E-mail

klachten@vlaamseombudsdienst.be

AGSO Knokke-Heist
Afdeling Waterbedrijf
’t Walletje 104 bus 101
8300 Knokke-Heist BE

info@agsoknokke-heist.be
+32 50442500
Ma - Vrij: 8.30u - 17.00u doorlopend

Volg AGSO