Zoeken

Home  /  Nieuws  /  De Vlaamse overheid betaalt 1 maand water voor iedereen die technisch werkloos wordt door COVID-19

De Vlaamse overheid betaalt 1 maand water voor iedereen die technisch werkloos wordt door COVID-19

24 mrt 2020

De maatregelen die genomen worden om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan zijn ingrijpend en hebben ook een grote impact op de inkomsten van vele gezinnen. Daarom heeft de Vlaamse overheid beslist om alle Vlamingen die technisch werkloos worden door de COVID-19-maatregelen financieel door deze moeilijke periode te helpen door voor één maand de kosten te dragen van de water-, gas- en elektriciteitsfactuur.

Kom ik in aanmerking?

Ben je werknemer en word je in het statuut van tijdelijke werkloosheid geplaatst als gevolg van de COVID-19-maatregelen? Dan kom je aanmerking.

Wat moet ik hiervoor doen?

Je hoeft niets te doen. De Vlaamse overheid zal via de RVA (Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening) een automatische storting voorzien op je rekening.

Hoe hoog is de tussenkomst van de overheid?

De tussenkomst wordt niet bepaald op basis van het reëel verbruik, maar op basis van een gemiddelde waterfactuur van alle huishoudens. Dit maakt het eenvoudiger en zo kan de overheid de tussenkomst sneller storten.

Deze vergoeding bedraagt in totaal 202,68 € en is als volgt samengesteld:

o          voor water 30,77 euro

o          voor de verwarmingskosten 95,05 euro

o          voor de elektriciteitskosten 76,86 euro

Als ik in tussentijd een factuur krijg, moet ik die dan betalen?

Ja, je dient je waterfactuur gewoon te betalen tegen de uiterlijke betaaldatum die vermeld staat op de factuur. Als het moeilijk voor je is om deze factuur te betalen, dan kan je contact opnemen met je waterbedrijf om de betalingsmodaliteiten te bespreken.

De tussenkomst voor 1 maand van de Vlaamse overheid wordt zo snel mogelijk gestort, om het geheel van gezinsfacturen draaglijk te maken.

Wat als de waterfactuur niet op mijn naam staat?

De Vlaamse overheid zal er samen met de RVA - Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening voor zorgen dat het bedrag op jouw bankrekening terechtkomt. Dus op de rekening van de werknemer die tijdelijk werkloos is. Zij zullen zich daarvoor baseren op de adresgegevens.

Wat als ik geen rechtstreekse klant ben van het waterbedrijf, maar een bewoner in een appartementsgebouw met gemeenschappelijke meter op naam van de syndicus?

Ook dan zal je deze tussenkomst van de Vlaamse overheid ontvangen op je eigen rekening (van de werknemer die tijdelijk werkloos is).

Wat als ik in een wooneenheid woon van een sociale huisvestingsmaatschappij die collectief verwarmd wordt?

Ook dan zal je deze tussenkomst van de Vlaamse overheid ontvangen op je eigen rekening (van de werknemer die tijdelijk werkloos is).

Moeten alle gezinsleden tijdelijk werkloos zijn om de tussenkomst te krijgen?

Neen. Het is voldoende dat er 1 werknemer in het gezin tijdelijk werkloos is om de tussenkomst te krijgen.

Wat als ik een budgetmeter heb en geen energie- en of waterfactuur ontvang?

Ook dan zal je deze tussenkomst van de Vlaamse overheid ontvangen op je eigen rekening (van de werknemer die tijdelijk werkloos is).

Wat als er meer dan 1 persoon in mijn gezin tijdelijk werkloos is? Ontvangen we dan meerdere tussenkomsten?

Ja. Er wordt één tussenkomst voorzien per werknemer in het statuut van tijdelijke werkloosheid.

Ik ben deeltijds technisch werkloos. Heb ik ook recht op deze tegemoetkoming? En zo ja, wordt deze dan pro rata uitbetaald?

Wanneer je ten minste 1 dag tijdelijke werkloosheid bent door de coronamaatregelen, heb je recht op de forfaitaire vergoeding. Deze vergoeding wordt niet pro-rata berekend.

Zo wil de overheid het systeem eenvoudig houden en vermijden dat de tijdsduur van de uitbetaling te sterk zou oplopen.

Ik was al vóór de coronacrisis tijdelijk werkloos. Heb ik ook recht op deze tegemoetkoming?

Nee, je komt niet in aanmerking voor deze vergoeding. De forfaitaire vergoeding is bestemd voor mensen die minstens 1 dag tijdelijke werkloosheid gesteld worden door de coronamaatregelen

Hebben jullie al een zicht op de betaaldatum?

Dit is afhankelijk van de timing van de aanlevering van de gegevens door de RVA – Rijksdienst voor Arbeidsvoorzieningen. De overheid dringt aan op een spoedige aanlevering van de correcte informatie zodat de betalingen snel kunnen gebeuren. Wanneer de Vlaamse administratie deze gegevens ontvangt, heeft ze nog ongeveer 14 dagen nodig om tot uitbetaling van de premie over te gaan.

Gebeurt de uitbetaling op basis van de woonplaats van de werknemer of op basis van de werkplaats?

De vergoeding is voor in Vlaanderen gedomicilieerde werknemers en gebeurt dus in functie van de woonplaats van de werknemer.


AGSO Knokke-Heist
Afdeling Waterbedrijf
’t Walletje 104 bus 101
8300 Knokke-Heist BE

info@agsoknokke-heist.be
+32 50442500
Ma - Vrij: 8.30u - 17.00u doorlopend

Volg AGSO