Zoeken

Home  /  Producten en diensten  /  Drinkwater  /  Waterkwaliteit  /  Hoe zuiveren wij uw water?  /  Distributie

Distributie

Het drinkwater wordt door hydrofoorpompen van uit de reservoirs in het stadsnet gepompt met een constante druk van 5 bar. Daarvoor staan er 8 hydrofoorpompen ter onze beschikking. Dit zijn 5 gewone hydrofoorpompen en 3 toerental geregelde hydrofoorpompen. Samen geven zij een maximum debiet van 1.410 m³ per uur. Deze laatste zijn toerental geregelde pompen, elk met een debiet van 300 m³ per uur, die sneller of trager draaien naargelang de behoefte in de stad.

Het water dat aangekocht wordt aan T.M.V.W.wordt geleverd met een druk van ongeveer 10 bar. Deze druk is afkomstig doordat de reinwaterkelders van T.M.V.W. gelegen zijn op een hoogte van ongeveer 125 m boven de zeespiegel in het binnenland. Door automatische drukregelaars wordt de druk ter plaatse naar 5 bar verlaagd.

Bij een elektriciteitspanne kan dus rechtstreeks T.M.V.W. water gestuurd worden in het stadsnet.
Bij een te lage T.M.V.W.-druk vult de T.M.V.W. leiding het reservoir, waaruit dan geput wordt door de eigen hydrofoorpompen.

Sinds 1998 is er ook een aansluiting voorzien ( Ø 400 mm ) met Nederland. Het DELTA-nutsbedrijf levert water vanuit Nederland. Dit water wordt aangekocht door T.M.V.W. en wordt verdeeld via de reservoir en pompen op de terreinen van het Waterbedrijf. De druk op deze toevoerleiding is ongeveer 2 bar en de geleverde hoeveelheid is ongeveer 200 m³/uur. Dit water kan volgens de noodwendigheden in het eigen distributienet gepompt worden of kan doorgepompt worden in de leidingen van T.M.V.W. naar de rest van het binnenland en de aanpalende kustgemeenten.

De reservoirs dienen niet enkel als opslagplaats voor het gewonnen water maar vormen ook een buffer, een reserve bij onvoldoende T.M.V.W.-aanvoer en bij een tijdelijk grotere behoefte aan drinkwater.

Het gemiddelde verbruik in de winter voor de deelgemeente Knokke bedraagt +/- 3.000 m³ per dag. In de zomer treden piekverbruiken op van 10.000 m³ per dag ( enkel voor de zone Knokke ). In 1952 was het zomer piekverbruik 6.637 m³. Het laagste verbruik in dit jaar bedroeg slechts 900 m³.

De distributie verloopt volledig automatisch en is computergestuurd. In probleemsituaties kan er manueel ingegrepen worden. De buisleidingen in de straat bestaan uit gietijzeren en kunststof buizen. De grootste diameter is 400 mm.

Er ligt een verbindingsleiding Ø 400 mm, tussen het pompstation in de Helmweg en de Watertoren van Heist. Bij probleemsituaties kan er water gestuwd worden in beide richtingen.

AGSO Knokke-Heist
Afdeling Waterbedrijf
’t Walletje 104 bus 101
8300 Knokke-Heist BE

info@agsoknokke-heist.be
+32 50442500
Ma - Vrij: 8.30u - 17.00u doorlopend

Volg AGSO