Zoeken

Home  /  Producten en diensten  /  Drinkwater  /  Waterkwaliteit  /  Hoe zuiveren wij uw water?  /  Waterwinning

Waterwinning

Het water wordt opgepompt uit het golfterrein( 70 ha 69 a). Het golfterrein is gelegen in een duingordel. Dit duinmassief is samengesteld uit HOLOCENE duinzanden. Daaronder rust een TERTIARE kleilaag met een dikte van ongeveer 25 à 50 m. Het gemiddelde peil van het golfterrein schommelt tussen 5 à 8 m. boven de zeespiegel. Deze duingordel, met een dikte van ongeveer 30 m, houdt het zoete water vast. Onder dit zoete water bevindt zich zout en brak water. Door het verschil in soortelijk gewicht en door de horizontale kleilagen drijft de "bel" met zoet water boven het zout water. De zoetwatervoorraad wordt aangevuld door de regenval en de ondergrondse zijdelingse toevoer. Het duinzand filtert het water reeds op een natuurlijke wijze. Grondwater heeft het voordeel dat het een constante samenstelling en temperatuur heeft.
Teveel grondwater oppompen uit deze duinen houdt het risico in dat de watertafel in de duinen zou dalen met een verdroging en onherroepelijke verzilting tot gevolg. Om dit evenwicht te behouden wordt er max. 850.000 m³ (=vergunde hoeveelheid) water per jaar opgepompt.

De winning zelf gebeurt door middel van 80 filters, verdeeld over drie batterijen en 12 dompelpompen. De oudste filterbatterij dateert van 1913, de jongste serie dompelpompen van 1949.

Een filterbatterij bestaat uit een serie filters die met elkaar verbonden zijn door een zuigleiding. Op de zuigleiding is een centrifugaalpomp gemonteerd die het water oppompt en wegstuurt naar een filterinstallatie.

De filterbatterijen werken op een diepte van 12 tot 15 m. Elke batterij levert tot 60 m³ water per uur. De 12 dompelpompen werken op een diepte van 22 tot 25 m. Zij pompen samen tot 120 m³/uur.

AGSO Knokke-Heist
Afdeling Waterbedrijf
’t Walletje 104 bus 101
8300 Knokke-Heist BE

info@agsoknokke-heist.be
+32 50442500
Ma - Vrij: 8.30u - 17.00u doorlopend

Volg AGSO