Zoeken

Home  /  Producten en diensten  /  Regenwater


Regenwater

Regenwater hergebruiken

De aarde is aan het opwarmen. We kennen langere periodes van droogte die onderbroken worden door hevige regenbuien.

Daarom is het zo belangrijk dat we regenwater goed opvangen én gebruiken.

Als regenwater goed opgevangen wordt, dan kun je het daarna gebruiken om toiletten door te spoelen, kleren te wassen, te poetsen, de auto te wassen, in de tuin, ... Je verspilt hierdoor minder kostbaar drinkwater en bespaart op je drinkwaterfactuur.

Let wel op: Regenwater is niet geschikt als drinkwater, voor persoonlijke hygiëne of voor de afwas of de vaatwasmachine.

Regenwaterinstallatie

Om regenwater in huis te kunnen hergebruiken, is er een speciale regenwaterinstallatie nodig.

Wie een woning bouwt of herbouwt, is in bepaalde gevallen verplicht een regenwaterput te installeren. Bij verplichte installatie van een regenwaterput, geldt er voor nieuwbouw en herbouw (met bouwaanvraag vanaf 2014) een minimumvolume.

Gescheiden afvoer van regenwater en afvalwater

Bij nieuwbouw of grondige verbouwing ben je verplicht het regenwater en afvalwater op je perceel te scheiden. Het regenwater vang je op met een regenwaterinstallatie.

Een gescheiden afvoerstelsel voert het water af via 2 aparte leidingen:

DWA

De DWA of droogweerafvoer verzamelt en transporteert het afvalwater naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie of een Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater (IBA), waar het wordt gezuiverd. Dit is afvalwater zonder niet-verontreinigd regenwater.

RWA

De RWA of regenwaterafvoer voert het hemelwater af naar grachten en waterlopen. Het gaat hierbij enkel om regenwater dat niet vervuild is. Regenwater dat na huishoudelijk gebruik (bijv. toilet, wasmachine...) of door een ingedeelde activiteit (zie Vlarem-wetgeving) is verontreinigd, wordt afgevoerd als afvalwater (DWA).

Het scheiden van regen- en afvalwater beperkt zich niet tot het openbare gedeelte. De Vlaamse milieuwetgeving (Vlarem II) verplicht ook het scheiden op privé-domein.

In volgende gevallen moet je een gescheiden afvoer van regenwater en afvalwater voorzien en moet je je regenwater dus afkoppelen:

  • Voor nieuwe gebouwen of bij herbouw is het verplicht om regen- ­en afvalwater volledig gescheiden af te voeren.
  • Bij werken rond de woning of verbouwingswerken waarbij meer dan 60% van de buitenmuren wordt behouden (herbouw), kun je beter het regenwater en het afvalwater al volledig van elkaar scheiden met het oog op de eventuele aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de straat.
  • Voor bestaande gebouwen in een (half)open bebouwing is, bij de aanleg van een gescheiden openbare riolering, een volledige scheiding van het regenwater en het afvalwater verplicht.
  • Voor bestaande gebouwen in een gesloten bebouwing is, bij de aanleg van een gescheiden openbare riolering, de scheiding tussen het afvalwater en het regenwater afkomstig van dak- en grondvlakken, enkel verplicht als daarvoor geen leidingen onder of door het gebouw moeten worden aangelegd.
  • Bij installatie van een IBA.

Daarnaast moet je een maximale infiltratie en buffering van regenwater op je perceel voorzien. De juiste bepalingen vind je terug in de gewestelijke stedenbouwkundige verordening of in je stedenbouwkundige vergunning.

Meer info? 

https://www.vmm.be/water/regenwater/waarheen-met-het-regenwater

AGSO Knokke-Heist
Afdeling Waterbedrijf
’t Walletje 104 bus 101
8300 Knokke-Heist BE

info@agsoknokke-heist.be
+32 50442500
Ma - Vrij: 8.30u - 17.00u doorlopend

Volg AGSO