Wat te doen bij

Rioolopstopping

Als eigenaar ben je zelf verantwoordelijk voor de rioolaansluiting(en) en dit voor het stuk van je woonst tot aan de rooilijn (uw privédomein).

Stel je een verstopping op je privériolering vast, controleer dan eerst de toezichtputjes ter hoogte van de rooilijn.
 
Verstopte afvoer (privédomein)
 
Is het toezichtputje leeg, dan zit de verstopping in het stuk waarvoor je zelf verantwoordelijk bent en moet je zelf ruimings- of herstellingswerken
laten uitvoeren. Neem contact op met een ontstoppingsdienst of loodgieter. Een lijst met erkende ontstoppingsdiensten vindt u hieronder terug.
 
Verstopte riool (openbaar domein)
 
Staat het toezichtputje vol en stijgt het waterpeil na toevoeging van afvalwater? Dan bevindt de verstopping zich in het gedeelte dat AGSO Knokke-Heist als rioolbeheerder onderhoudt. Deze werken moeten uitgevoerd worden door een door AGSO Knokke-Heist aangestelde aannemer. Hiervoor
neemt u het best contact op met onze diensten op het nummer 050/442500 tijdens de kantooruren van 8u-17u. Na de kantooruren wordt u doorgeschakeld naar ons urgentienummer voor dringende technische interventies.

Verstopte rioolkolk (openbaar domein)
 
Kan de rioolkolk in je straat het hemelwater niet meer opvangen na een hevige regenval, contacteer dan onze diensten op het nummer 050/442500 tijdens de kantooruren van 8u - 17u. Na de kantooruren wordt u doorgeschakeld naar ons urgentienummer voor dringende technische interventies.

Editeer