Zoeken

Home  /  Storing en werkzaamheden  /  Rioolopstopping

Rioolopstopping

Als eigenaar ben je zelf verantwoordelijk voor de rioolaansluiting(en) en dit voor het stuk van je woonst tot aan de rooilijn (uw privédomein). 

Stel je een verstopping op je privériolering vast, controleer dan eerst de toezichtputjes ter hoogte van de rooilijn. Dat kan door een toezichtputje open te doen op het privéterrein.

Verstopte huisaansluiting (privédomein) 

Is het toezichtputje leeg, dan zit de verstopping in het stuk waarvoor je zelf verantwoordelijk bent en moet je zelf ruimings- of herstellingswerken
laten uitvoeren. Neem contact op met een ontstoppingsdienst of loodgieter. Een lijst met erkende ontstoppingsdiensten vindt u hier terug.

Verstopte huisaansluiting (openbaar domein) 

Staat het toezichtputje vol en stijgt het waterpeil na toevoeging van afvalwater? Dan bevindt de verstopping zich in het gedeelte dat AGSO Knokke-Heist als rioolbeheerder onderhoudt. Deze werken moeten uitgevoerd worden door een door AGSO Knokke-Heist aangestelde aannemer. Hiervoor neemt u het best contact op met onze diensten op het nummer 050/442500 tijdens de kantooruren van 8u-17u. Na de kantooruren wordt u doorgeschakeld naar ons urgentienummer voor dringende technische interventies.

Bij twijfel kan AGSO een ontstopper aanstellen die zal nazien waar het probleem zich bevindt en de verstopping wegneemt. Om dit aan te vragen kan bijgevoegd formulier ingevuld worden en aan AGSO terugbezorgd worden. Met dit formulier verbindt de melder zich om de kosten te betalen indien het probleem zich op privé terrein zou bevinden. Zonder een ondertekend formulier kan AGSO geen ontstopper ter plaatse sturen. In geen geval kunnen de kosten voor een ontstopper aangesteld door de melder aan AGSO teruggevorderd worden. 

Verstopte rioolkolk (openbaar domein) 

Kan de rioolkolk in je straat het hemelwater niet meer opvangen na een hevige regenval, contacteer dan onze diensten op het nummer 050/442500 tijdens de kantooruren van 8u - 17u. Na de kantooruren wordt u doorgeschakeld naar ons urgentienummer voor dringende technische interventies.

AGSO Knokke-Heist
Afdeling Waterbedrijf
’t Walletje 104 bus 101
8300 Knokke-Heist BE

info@agsoknokke-heist.be
+32 50442500
Ma - Vrij: 8.30u - 17.00u doorlopend

Volg AGSO