Zoeken

Home  /  Tarieven


Tarieven

Tarieven voor water

Al onze klanten ontvangen in principe jaarlijks 3 facturen:
Eenmaal per jaar krijgt u een afrekening die wordt opgemaakt op basis van uw meterstand. Naast het waterverbruik rekent het waterbedrijf u ook een vast recht aan. Daarnaast ontvangt u twee keer per jaar een tussentijds voorschot. 

In het variabel bedrag voor uw drinkwaterverbruik zijn drie kosten opgenomen:

  • De drinkwaterprijs voor de levering van het drinkwater;
  • De gemeentelijke saneringsbijdrage voor de aanleg en het onderhoud van rioleringen, kleine waterzuiveringsinstallaties (kwzi’s) en grachten (de afvoer van het afvalwater en hemelwater);
  • De bovengemeentelijke saneringsbijdrage voor de zuivering van het afvalwater.

Bovenop het variabel bedrag voor uw drinkwaterverbruik is er ook nog een vaste vergoeding, het vast recht genaamd. 

Per 1/1/2016 bestaat het vast recht voortaan uit drie delen: drinkwater, gemeentelijke en bovengemeentelijke sanering. Het is een jaarlijks vast bedrag onafhankelijk van het waterverbruik van de klant en wordt aangerekend per wooneenheid en per watermeter indien er geen wooneenheden zijn. Het vast recht wordt verminderd met een jaarlijks vast bedrag per gedomicilieerde. 

Raadpleeg hier de tarieven voor kleinverbruikers
Raadpleeg hier de tarieven voor grootverbruikers (heffingsplichtigen)

Capaciteitsvergoeding

Voor watermeters met een afwijkende diameter wordt een capaciteitsvergoeding aangerekend*:
 

Diameter

Tarief 2023

Tarief 2022

diameter 30 mm

€ 183,00

€ 169,00

diameter 40 mm

€ 368,00

€ 339,00

diameter 50 mm

€ 553,00

€ 509,00

diameter 60 mm

€ 860,00

€ 792,00

diameter 65 mm

€ 860,00

€ 792,00

diameter 80 mm

€ 1.475,00

€ 1.357,00

diameter 100 mm

€ 2.398,00

€ 2.206,00

diameter 150 mm

€ 4.858,00

€ 4.469,00

diameter 200 mm

€ 8.548,00

€ 7.864,00

 
 Bovenvermelde tarieven zijn exclusief btw
* Uitzondering hierop zijn de appartementsgebouwen met 1 gemeenschappelijke watermeter en waarvan het aantal wooneenheden groter is dan 1: hier wordt geen capaciteitsvergoeding aangerekend
 
Alle Vlaamse drinkwaterbedrijven dienden bij hun Waterregulator eveneens een tariefplan in voor de komende 6 jaar.
Meer informatie over dit tariefplan vindt u hier.

AGSO Knokke-Heist
Afdeling Waterbedrijf
’t Walletje 104 bus 101
8300 Knokke-Heist BE

info@agsoknokke-heist.be
+32 50442500
Ma - Vrij: 8.30u - 17.00u doorlopend

Volg AGSO