Zoeken

Home  /  Tarieven  /  Keuze tariefstructuur bij gemengd verbruik

Keuze tariefstructuur bij gemengd verbruik

Gemengd verbruik

We spreken van een gemengd verbruik wanneer door eenzelfde watermeter water wordt geleverd zowel aan wooneenheden als aan niet-wooneenheden. Afhankelijk van de concrete situatie kan huishoudelijk of niet-huishoudelijk tarief toegepast worden. Dit geldt o.a. voor:
  • een klooster/leefgemeenschap
  • handelspand/bedrijfsgebouw met een ééngezinswoning
  • handelspand/bedrijfsgebouw met meerdere appartementen- landbouwbedrijf met gezinswoning
  • rusthuis
  • recreatiedomein.

Voorwaarden

Kiezen tussen huishoudelijk en niet-huishoudelijk tarief kan enkel als
  • de waterlevering op naam van de zaak staat,
  • het geleverde water voor gemengd gebruik is (voor bewoning + niet-huishoudelijk).

In 2016 kan je een tariefwijziging uitzonderlijk en éénmalig gratis laten gebeuren. De wijziging zal ingaan op 1.1.2016. Bij een tweede aanvraag tot wijziging, of een aanvraag na 2017, zal een administratieve kost aangerekend worden. De wijziging zal in dat geval pas ingaan op datum van aanvraag, nooit met terugwerkende kracht.

Staat de zaak op je persoonlijke naam, heb je gemengd verbruik en wens je deze over te zetten op je zaak om een tariefwijziging te vragen dan dient dit te gebeuren via een overdrachtformulier en niet via de aanvraag tot tariefwijziging.  
 

AGSO Knokke-Heist
Afdeling Waterbedrijf
’t Walletje 104 bus 101
8300 Knokke-Heist BE

info@agsoknokke-heist.be
+32 50442500
Ma - Vrij: 8.30u - 17.00u doorlopend

Volg AGSO