Zoeken

Home  /  Tarieven  /  Kortingen / Vrijstellingen  /  Vrijstelling wegens economische redenen

Vrijstelling wegens economische redenen

Als u vanuit uw economische activiteit kan aantonen dat u minder water loost dan dat u opneemt, heeft u recht op een korting.

Wie komt in aanmerking voor een korting?

 
Landbouwers voeren een groot deel van hun water niet af via riolering of grachtenstelsel. Dit water wordt immers gebruikt als irrigatiewater voor hun akkers, drinkwater voor hun dieren, enz. Daarom kunnen zij op basis van hun economische activiteit een korting bekomen op hun saneringsbijdrage. Die korting steunt op cijfermateriaal afkomstig van VMM.
 
Bedrijven die duidelijk minder water lozen dan dat zij verbruiken, betalen enkel saneringsbijdrage op basis van de hoeveelheid geloosde m³ water. Dit kan bv. bij bedrijven die water verwerken in hun producten, bedrijven die hun water deels hergebruiken of bedrijven waarbij veel water verdampt tijdens het productieproces. Om in aanmerking te komen dient het bedrijf een milieuvergunning te hebben zoals bedoeld in het decreet van 28 juni 1985 én moet het minimale verschil tussen het reëel geloosd volume water en het volume opgenomen water (zowel drinkwater als eigen waterwinning) meer dan 20 % of 500 m³ op jaarbasis zijn. De berekening van de korting gebeurt op basis van cijfers van VMM.

AGSO Knokke-Heist
Afdeling Waterbedrijf
’t Walletje 104 bus 101
8300 Knokke-Heist BE

info@agsoknokke-heist.be
+32 50442500
Ma - Vrij: 8.30u - 17.00u doorlopend

Volg AGSO