Zoeken

Home  /  Tarieven  /  Nieuwe tariefstructuur


Nieuwe tariefstructuur

Vanaf 1 januari 2016 ziet uw waterfactuur er anders uit. Aan de hand van een uniforme tariefstructuur wil de Vlaamse regering komaf maken met de huidige uiteenlopende tariefstructuren van de Vlaamse waterbedrijven. De variabele prijzen die aangerekend worden op het aantal kubieke meter waterverbruik, zullen hierdoor eenvoudiger te vergelijken zijn. Verder leidt de uniforme structuur ook tot een afstemming van de saneringscomponenten en de drinkwatercomponent op de waterfactuur. Zo wordt er ook voor beide saneringscomponenten net zoals voor drinkwater een gelijk ‘vast recht’ (abonnementsvergoeding) ingevoerd.

Naast de afstemming tussen drinkwater en de saneringscomponenten, komt er voor de huishoudelijke klanten een progressieve tariefstructuur. Zuinig en normaal waterverbruik wordt aangerekend tegen een zogenaamd basistarief, meerverbruik tegen een dubbel ‘comforttarief’. De schijfgrenzen houden rekening met gedomicilieerde inwoners en wooneenheden.

Wat betekent dit nu concreet voor de drinkwaterfactuur?

 • het vast recht (abonnementsvergoeding) bestaat voortaan uit drie delen: drinkwater, gemeentelijke en bovengemeentelijke sanering. Het is uw bijdrage voor het beheer en het onderhoud van het leidingennetwerk en de saneringsinfrastructuur en de administratieve verwerking van uw gegevens.
 • het waterverbruik van huishoudelijke klanten wordt in twee schijven aangerekend: een basistarief en een comforttarief. Er wordt per wooneenheid standaard 30 m³ in het basistarief aangerekend, vermeerderd met 30 m³ per gedomicilieerde. Het verbruik daarboven wordt aangerekend aan het dubbele comforttarief.
  Niet-huishoudelijke klanten volgen een degressief tarief vanaf een verbruik van 1.000 m³.
 • Korting: de korting van 15 m³ per gedomicilieerde wordt vervangen door een korting op het vast recht, afhankelijk van het aantal gedomicilieerden.  Er kunnen maximum 5 gedomicilieerden per wooneenheid in rekening worden gebracht.
 • Sociaal tarief: de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een sociaal tarief blijven dezelfde. Wat verandert is de berekening ervan: sociale klanten krijgen 80 % korting op het globale factuurbedrag.

Enkele voorbeelden

 • Een gezin met twee volwassenen en twee kinderen
  U betaalt tot 150 m³ aan het basistarief: 30 m³ voor uw wooneenheid en 4 x 30 m³ per gedomicilieerde.
  Het eventuele verbruik boven 150 m³ per jaar betaalt u aan het comforttarief.
 • Een alleenstaande
  U betaalt tot 60 m³ aan het basistarief: 30 m³ voor uw wooneenheid en 1 x 30 m³ per gedomicilieerde.
  Het eventuele verbruik boven 60 m³ per jaar betaalt u aan het comforttarief.
 • Appartementsgebouw met een collectieve meter voor 4 wooneenheden en 12 gedomicilieerden
  U betaalt tot 480 m³ aan het basistarief: 4 x 30 m³ per wooneenheid en 12 x 30 m³ per gedomicilieerde.
  Het eventuele verbruik boven 480 m³ per jaar betaalt u aan het comforttarief.
 • Een tweede verblijf
  U betaalt tot 30 m³ aan het basistarief: 30 m³ voor uw wooneenheid, er zijn geen gedomicilieerden.
  Het eventuele verbruik boven 30 m³ betaalt u aan het comforttarief.        
Belangrijk! Het vast recht, de kortingen en de verbruiksgrenzen voor het basistarief zijn bepaald op jaarbasis. Uw jaarlijkse verbruiksfactuur gaat meestal niet over exact één kalenderjaar. Daarom worden deze bedragen evenredig herberekend op basis van de werkelijke verbruiksperiode die op uw factuur vermeld staat.

Een lijst met meest gestelde vragen vindt u hier.
AGSO Knokke-Heist
Afdeling Waterbedrijf
’t Walletje 104 bus 101
8300 Knokke-Heist BE

info@agsoknokke-heist.be
+32 50442500
Ma - Vrij: 8.30u - 17.00u doorlopend

Volg AGSO