Zoeken

Home  /  Tarieven  /  Tariefplan


Tariefplan

Een tariefplan voor de komende 6 jaar

Alle Vlaamse drinkwaterbedrijven dienden uiterlijk tegen 1 augustus 2022 bij hun Waterregulator een tariefplan in voor de komende 6 jaar. Zo krijg je als klant een duidelijk beeld van de verwachte evolutie van de drinkwaterprijs in deze periode. De tarieven in het tariefplan zijn maximumtarieven die in december van elk jaar worden geïndexeerd.

Bij de berekening van het tariefplan baseerden we ons op alle elementen die het drinkwatertarief mee bepalen: onze investeringsplannen, de economische vooruitzichten, demografische ontwikkelingen, verwachtingen rond het verbruikspatroon, ...

Opgelet: Het tariefplan betreft enkel de prijs voor de productie en levering van drinkwater. Daarnaast betaal je via je waterfactuur ook voor de afvoer en zuivering van afvalwater. Aangezien deze bijdragen niet in het tariefplan zijn opgenomen, wordt de integrale waterprijs berekend met de huidige bijdragen.

Je kan hier het tariefplan raadplegen in het digitaal loket.

AGSO Knokke-Heist
Afdeling Waterbedrijf
’t Walletje 104 bus 101
8300 Knokke-Heist BE

info@agsoknokke-heist.be
+32 50442500
Ma - Vrij: 8.30u - 17.00u doorlopend

Volg AGSO