Zoeken

Home  /  Tarieven  /  Tarieven kleinverbruikers


Tarieven kleinverbruikers

Tarieven drinkwater 

Er is één integraal watertarief. Dit watertarief bestaat uit 3 componenten, met name de levering van drinkwater, de afvoer van afvalwater via de gemeentelijke riolering ("gemeentelijke saneringsbijdrage”) en tot slot de zuivering van het afvalwater in een rioolzuiveringsinstallatie ("bovengemeentelijke saneringsbijdrage”).

Huishoudelijke klanten  

Basistarief en comforttarief

 • Het basistarief geldt voor een verbruik van 30 m³ per wooneenheid en 30 m³ per gedomicilieerde per jaar.
 • Het comforttarief geldt voor alle verbruik daarboven. Decretaal is vastgelegd dat de prijs voor het comforttarief het dubbele bedraagt van het basistarief.  

Niet-huishoudelijke klanten  

Vlak tarief

Niet-huishoudelijke klanten volgen een vlak tarief met een korting vanaf 1.000 m³.
 
OVERZICHT TARIEVEN M.I.V. 1/1/2023

Huishoudelijke klanten

Niet-huishoudelijke klanten

Vast recht

Korting vast recht  per gedomicilieerde persoon
(max 5)

Tariefschijf

 

Basis

tot 30m³/WE +    
tot 30m³/gedomic.

comfort

tot
1.000m³

>1.000m³Drinkwater

€ 2,1031

€ 4,2062

€ 2,4853

€ 1,9882

€ 50,00

-€ 10,00

Afvoer afvalwater

€ 1,6407

€ 3,2814

€ 1,8586

€ 1,8586

€ 30,00

-€ 6,00

Zuivering afvalwater

€ 1,1719

€ 2,3438

€ 1,3276

€ 1,3276

€ 20,00

-€ 4,00

Integrale waterprijs

excl. BTW

€ 4,9157

€ 9,8314

€ 5,6715

€ 5,1745

€ 100,00

-€ 20,00

Incl. BTW

€ 5,2106

€ 10,4213

€ 6,0118

€ 5,4849

€ 106,00

 


OVERZICHT TARIEVEN  2022
 

Huishoudelijke klanten

Niet-huishoudelijke klanten

Vast recht

Korting vast recht  per gedomicilieerde persoon
(max 5)

Tariefschijf

 

Basis

tot 30m³/WE +    
tot 30m³/gedomic.

comfort

tot
1.000m³

>1.000m³Drinkwater

€ 1,6591

€ 3,3182

€ 2,2464

€ 1,7971

€ 50,00

-€ 10,00

Afvoer afvalwater

€ 1,4832

€ 2,9664

€ 1,6803

€ 1,6803

€ 30,00

-€ 6,00

Zuivering afvalwater

€ 1,0594

€ 2,1188

€ 1,2002

€ 1,2002

€ 20,00

-€ 4,00

Integrale waterprijs

excl. BTW

€4,2017

€ 8,4034

€ 5,1269

€ 4,6776

€ 100,00

-€ 20,00

Incl. BTW

€ 4,4538

€ 8,9076

€ 5,4345

€ 4,9583

€ 106,00

 


Vast recht

Per 1/1/2016 bestaat het vast recht voortaan uit drie delen: drinkwater, gemeentelijke en bovengemeentelijke sanering. Het is een jaarlijks vast bedrag onafhankelijk van het waterverbruik van de klant en wordt aangerekend per wooneenheid en per watermeter indien er geen wooneenheden zijn. Het vast recht wordt verminderd met een jaarlijks vast bedrag per gedomicilieerde.

Huishoudelijke klanten  

 • U krijgt niet langer 15 m³ gratis drinkwater. In de plaats daarvan komt een korting op het vast recht.
 • Het vast recht voor drinkwater bedraagt 50 euro per wooneenheid per jaar. U krijgt een korting* van 10 euro per gedomicilieerde.
 • Voor de afvoer van afvalwater betaalt u een vast recht van 30 euro per wooneenheid per jaar, met een korting* van 6 euro per gedomicilieerde.
 • Voor de zuivering van afvalwater betaalt u een vast recht van 20 euro per wooneenheid per jaar. De korting* bedraagt 4 euro per gedomicilieerde.

Niet-huishoudelijke klanten  

 • Het vast recht voor drinkwater: 50 euro per wooneenheid en een korting* van 10 euro per gedomicilieerde.
 • Het vast recht voor afvoer van afvalwater: 30 euro per wooneenheid en een korting* van 6 euro per gedomicilieerde.
 • Het vast recht voor zuivering van afvalwater: 20 euro per wooneenheid en een korting* van 4 euro per gedomicilieerde.
    
*De korting geldt steeds voor maximum 5 gedomicilieerden per wooneenheid. De totale korting kan dus maximum even hoog zijn als het aangerekende vast recht. Hiervoor wordt gekeken naar de toestand in het Rijksregister op 1 januari van het huidige jaar. Het aantal gedomicilieerden op die datum geldt om de korting te bepalen voor het vast recht vanaf 1 januari van het daarop volgende jaar.

AGSO Knokke-Heist
Afdeling Waterbedrijf
’t Walletje 104 bus 101
8300 Knokke-Heist BE

info@agsoknokke-heist.be
+32 50442500
Ma - Vrij: 8.30u - 17.00u doorlopend

Volg AGSO