Zoeken

Home  /  Tarieven  /  Tarieven overige diensten  /  Keuring


Keuring

VOLGENDE TARIEVEN ZIJN VAN TOEPASSING M.I.V. 1/1/2023:

Keuring van de binneninstallatie

De klant kan ervoor opteren om de keuring te laten uitvoeren door externe daartoe aangewezen keurders, hetzij beroep te doen op de afdeling Waterbedrijf tegen volgende tarieven:

 • huishoudelijke keuring: 140 € per wooneenheid en/of niet-wooneenheid
 • gelijktijdige keuring van meerdere wooneenheden en/of niet-wooneenheden (max 6 gelijktijdige keuringen): 140 € per aftakking of wooneenheid te verminderen met een korting voor eenmalige verplaatsingskosten van 65 € x aantal extra gelijktijdige keuringen;
 • een industriële keuring: € 180 per aftakking.
 • gelijktijdige keuring van meerdere industriële aftakkingen (max 4 gelijktijdige industriële keuringen): 180 € per aftakking te verminderen met korting voor eenmalige verplaatsingskost van 65 € x aantal extra gelijktijdige keuringen

Bij een herkeuring:

 • huishoudelijke keuring: 100 € per dossier
 • een industriële keuring: € 140 per dossier

Een normale huishoudelijke keuring is beperkt tot 1 uur keuring ter plaatse voor het hogervermeld tarief. Een industriële keuring is beperkt tot 1,5 uur keuring ter plaatse voor het hogervermeld tarief. Elk extra werkuur voor keuring wordt aangerekend aan € 80.

Indien het goedgekeurd keuringsattest niet is afgeleverd aan AGSO Waterbedrijf uiterlijk 2 jaar na de voorlopige indienststelling, wordt een administratieve kost van € 140 aangerekend.

In zoverre de keuring van de binneninstallatie gebeurt door externe keurders zal het Waterbedrijf na deze keuring de verzegeling verbreken, ééntapsinstallatie wegnemen en de watermeterinstallatie definitief goedkeuren. De kosten voor deze zijn in de vastgestelde tarieven begrepen.


Keuring van de aansluiting

De klant kan ervoor opteren om de keuring te laten uitvoeren door externe daartoe aangewezen keurders, hetzij beroep te doen op de afdeling Waterbedrijf tegen volgende tarieven:

 • huishoudelijke keuring: 140 € per wooneenheid en/of niet-wooneenheid
 • gelijktijdige keuring van meerdere wooneenheden en/of niet-wooneenheden (max 6 gelijktijdige keuringen): 140 € per aftakking of wooneenheid te verminderen met een korting voor eenmalige verplaatsingskosten van 65 € x aantal extra gelijktijdige keuringen;
 • een industriële keuring: € 180 per aftakking.
 • gelijktijdige keuring van meerdere industriële aftakkingen (max 4 gelijktijdige industriële keuringen): 180 € per aftakking te verminderen met korting voor eenmalige verplaatsingskost van 65 € x aantal extra gelijktijdige keuringen. Bij appartementsgebouwen wordt er een forfaitaire vergoeding van 140 € aangerekend te vermeerderen vanaf het 2° wooneenheid met 40 € x aantal wooneenheden 
 • keuring volgens de lokale normen van de rioolbeheerder, t.t.z. voorbezinkput; put voor vetlozing en controleput voor vetlozing; gebruik van regenwater waarbij één aftappunt per wooneenheid aanwezig is in functie van één wooneenheid per schijf van 5000 l regenwater in de regenput, steeds afgerond naar boven.
   ° In combinatie met een eigen keuring : inbegrepen in keuring
  ° niet in combinatie met eigen keuring: € 65

Bij een herkeuring:

 • huishoudelijke keuring: 100 € per dossier
 • een industriële keuring: € 140 per dossier
Een normale huishoudelijke keuring is beperkt tot 1 uur keuring ter plaatse voor het hogervermeld tarief. Een industriële keuring is beperkt tot 1,5 uur keuring ter plaatse voor het hogervermeld tarief. Elk extra werkuur voor keuring wordt aangerekend aan € 80. 


De vermelde tarieven zijn exclusief BTW en gegeven ten titel van informatie en zijn steeds vatbaar voor wijzigingen.  
AGSO Knokke-Heist
Afdeling Waterbedrijf
’t Walletje 104 bus 101
8300 Knokke-Heist BE

info@agsoknokke-heist.be
+32 50442500
Ma - Vrij: 8.30u - 17.00u doorlopend

Volg AGSO