Zoeken

Home  /  Tarieven  /  Tarieven overige diensten  /  Nieuwe drinkwateraftakking


aftakking op het drinkwaternet

VOLGENDE TARIEVEN ZIJN VAN TOEPASSING M.I.V. 1/1/2023:


KOSTEN VOOR AFTAKKING

In het tarief is begrepen de tijdelijke aftakking, plaatsing en bijplaatsing van de watermeterinstallatie, de ééntapsinstallatie, verzegeling van de voorlopige installatie en het - na voorlegging van het keuringsattest voor de binneninstallatie – het wegnemen van de   ééntapsinstallatie en de definitieve goedkeuring van de watermeterinstallatie.

Aftakkingen met een watermeter met diameter van 15 of 20

Bij individuele of gelijktijdige aansluiting tot en met 5  wooneenheden (appartementsbouw):

 • € 1230 per wooneenheid.

Bij gelijktijdige aansluiting van meer dan 5  wooneenheden:

 • t.e.m. 5 wooneenheden:€ 1230 per wooneenheid;
 • vanaf 6de wooneenheid: € 640 per wooneenheid.

Aanvullende kosten

bijkomende leiding tot aan de binneninstallatie:

 • € 15 per lopende meter zonder delfwerk in wachtkoker;
 • € 50 per lopende meter met delfwerk;
 • € 200 per lopende meter in kelders.

Plaatsen bypass voor drukverhoging en/of waterverzachter

 • € 1.100 voor werken aan een leiding diameter 50;
 • € 2.400 voor werken aan een leiding groter dan diameter 50;

Gebruik van een versterker voor digitale watermeter bij drinkwaterleidingen

 • € 140 per versterker;

Uitbreken bestaande aftakking

 • € 390 per aftakking;

Aftakkingen met een watermeter met diameter 40

Per aftakking:

 • tot het plaatsen van een watermeterinstallatie diameter 40 op een collector of aftakking pe 50: 1.950 €.

Andere aftakkingen

Aftakkingen op het drinkwaternet worden uitgevoerd na het voorleggen en door de klant goed te keuren offerte op basis van de door hem verstrekte gegevens. Deze offerte heeft een minimum bedrag gelijk aan het bedrag bij een gelijktijdige aansluiting van 5 wooneenheden.

De prijzen voor materialen en uurlonen worden aangerekend tegen de door het directiecomité jaarlijks vastgestelde eenheidsprijzen, actueel als volgt:

 • kosten voor opmaak ontwerp: € 90/u;
 • kosten opvolging realisatie: € 90/u;
 • uurloon werken: € 65/u;
 • gebruikte materialen: tegen verkoopprijs;

Vergoeding verbreken verzegeling

Voor de herstelling van de verzegeling na verbreking wordt een tarief van 350 € aangerekend.  Dit wordt verhaald op de voor AGSO Waterbedrijf gekende gebruiker.

WERFAFTAKKINGEN

Bij een werfaftakking wordt een werfteller geplaatst op de bestaande aftakking in een put in het voetpad voor het gebouw. Het tarief voor het plaatsen van een werfaftakking bedraagt  4 werkuren en € 120 aan materialen.  Het gebruik van een werfaftakking, ongeacht het kaliber, wordt vastgesteld op € 2/dag, met een éénmalige, administratieve kost van € 30. Het waterverbruik wordt tegen verkoopsprijzen aangerekend.

standpijp

Het tarief voor het gebruik van een standpijpapparaat, ongeacht het kaliber, wordt vastgesteld op € 5 /dag, met een éénmalige, administratieve kost van € 30. Het waterverbruik wordt tegen verkoopsprijzen aangerekend.

Indien de standpijp niet tijdig wordt teruggebracht, houden wij ons het recht voor deze standpijp, indien wij deze standpijp opmerken, terug mee te nemen. Indien door enig voorval de standpijp wordt beschadigd of onbruikbaar is wordt een nieuwe standpijp, gebeurlijk met inbegrip van de extra plaatsingskost, aangerekend of in voorkomend geval op de borgstelling aangerekend. Standpijpen moeten per zes maand worden binnengebracht in AGSO Waterbedrijf ter nazicht. Indien deze standpijpen niet tijdig worden binnengebracht, wordt een administratieve kost aangerekend van € 200.

BORGSTELLING

 • Aftakking: 200 € per wooneenheid/niet-wooneenheid
 • Werfaftakking: 500 € per tijdelijke aftakking
 • Standpijp: 500 € per standpijp

Borgstellingen worden pas vrijgegeven na voorlegging van een geldig keuringsattest bij een aftakking of bij het binnenbrengen van de standpijp of werfteller.

VRIJSTELLINGEN/KORTINGEN

Het directiecomité kan vrijstelling of korting verlenen tot het aanrekenen van de huurprijs en waarborg voor die activiteiten die door het gemeentebestuur of één van haar verzelfstandigde agentschappen worden georganiseerd, hetzij door haar worden erkend in het kader van socio-culturele of sportactiviteiten zonder commercieel oogmerk. De gemeente of de desbetreffende organisatie dient daartoe voorafgaand een verzoek aan AGSO Knokke-Heist te richten.

ONEIGENLIJK OF ABUSIEF GEBRUIK NA INGEBRUIKSTELLING

Bij vaststelling van oneigenlijk of abusief gebruik van de watermeter of aftakking wordt aan de particuliere klant een forfaitaire schadevergoeding aangerekend ten belope van 1000 euro. De procedure tot afkoppeling wordt onmiddellijk ingeleid. Voor zover daardoor het opgenomen waterverbruik zelf of de periode waarop op een niet gecontroleerde wijze drinkwater kan worden verbruikt niet kan worden vastgesteld, wordt een geraamd dagverbruik aangerekend voor het aantal niet te controleren dagen.

De vermelde tarieven zijn exclusief BTW en gegeven ten titel van informatie en zijn steeds vatbaar voor wijzigingen
AGSO Knokke-Heist
Afdeling Waterbedrijf
’t Walletje 104 bus 101
8300 Knokke-Heist BE

info@agsoknokke-heist.be
+32 50442500
Ma - Vrij: 8.30u - 17.00u doorlopend

Volg AGSO