Kringloop van het water

Ongeveer 70% van het aardoppervlak is bedekt met water, voornamelijk met zeeën en oceanen.
Slechts 2,5% van al het water op aarde is echter zoet water en drinkbaar, het overige water is zoutwater en onbruikbaar als drinkwater.In elke 1000 liter zeewater zit nml meer dan 30 kg zout.
 
De hoeveelheid water die zich op aarde bevindt blijft altijd gelijk als gevolg van de kringloop van het water. 

Jaarlijks verdampt er op aarde ongeveer 480.000 km³ water. Dat is een laag van ongeveer 94 cm over de gehele aarde maar er valt evenveel neerslag.

Het water uit de oceanen, de zeeën, de meren en de rivieren verdampt door de zonnewarmte. Ook het water op het land, en vooral dat uit de planten, verdampt.
Als de waterdamp boven land komt dan:
  • kan de luchtstroom botsen met een koudere luchtstroming. Hierdoor zal de luchtstroming met de waterdamp stijgen en daardoor afkoelen. Koude lucht kan minder waterdamp bevatten dan warme lucht, dus als de lucht afkoelt zal de waterdamp door condensatie als waterdruppeltjes vrijkomen. Deze vallen dan (onder invloed van de zwaartekracht) naar beneden als neerslag.
  • kan de luchtstroom botsen met heuvels/gebergte. De luchtstroming kan maar één kant op: over de obstakels heen. Net als bij de vorige situatie zal hierdoor neerslag ontstaan.
Het water dat op het land terechtkomt, vloeit voor een groot deel langs sloten en rivieren terug nar zee. Een ander deel dringt de bodem in, waar het door de plantenwortels wordt opgenomen en via de stam of de stengel naar de bladeren wordt gevoerd, waar het weer kan verdampen.
Nog een ander deel komt bij het grondwater dat op zijn beurt dan weer door pompen of natuurlijke bronnen ergens aan de oppervlakte komt.
Het gevolg van deze kringloop van het water is, dat de hoeveelheid water die zich op aarde bevindt, altijd gelijk blijft.
 

Waterwoordenrooster

In het waterwoordenrooster zijn er 20 waterwoorden verstopt. Vind jij ze allemaal?


rooster
 

Waterspreekwoorden

Spreekwoorden worden gebruikt om een mening of gedachte te versterken
of te verzachten, ook als men iets niet rechtstreeks wil zeggen maar met een omweg;
Herken jij deze spreekwoorden en ken jij de betekenis hiervan?

spreekwoord
 
Op volgende website ‘http://www.spreekwoord.nl’ kan je nog meer
spreekwoorden opzoeken met hun betekenis.

Waterstrip

Lees jij graag stripverhalen?
Bekijk dan zeker eens de waterstrip.