Zoeken

Home  /  Weetjes en Tips  /  Wateroverlast


Wateroverlast

Als gevolg van de klimaatopwarming worden de regenbuien heviger en intenser. Overstromingen en wateroverlast zijn daarvan het directe gevolg en moeilijk te vermijden.

AGSO Knokke-Heist afdeling Waterbedrijf probeert dit op  op 3 actiedomeinen aan te pakken:

1 Het preventief reinigen van straatkolken en riolering. 

Geval per geval wordt bekeken waar  een extra reiniging zich opdringt. . Het verstopt raken van riolen en straatkolken kan ook het gevolg zijn van wegeniswerken en nieuwbouwwerken, waarbij extra zand, slib, en  zelfs beton,  voor de verstopping zorgen. 

2 Het aanleggen en uitbouwen van een gescheiden rioolstelsel. 

Vele straten beschikken nog over een gemengd stelsel, in vele gevallen is de  rioolbuis dan ook te klein van diameter. AGSO Knokke-Heist afdeling Waterbedrijf investeert jaarlijks in het optimaliseren van het rioolnet door het gemengd stelsel waar mogelijk te vervangen door een gescheiden stelsel. De betreffende woningen kunnen na de werken dan afgekoppeld van het gemengd rioolstelsel. 

3 Het informeren van de bewoners omtrent afkoppelen en hoe je woning te beschermen tegen waterschade. 

Afkoppelen is het scheiden van de regenwaterafvoerleiding van de vuilwaterleiding. Dit regenwater wordt dan opgevangen in regenwaterput voor hergebruik, of laat u infiltreren op eigen terrein.

Wist u dat het zelf  beveiligen van de privéwaterafvoer voor eventueel terugstromen van afvalwater of regenwater of geurhinder vanuit het openbaar saneringsnetwerk  een verantwoordelijkheid van de bewoner zelf?

Dit doet u door het plaatsen van de nodige terugslagkleppen of een pompput.

Gedetailleerde informatie over hoe u dit het beste doet vindt u terug op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij:


AGSO Knokke-Heist
Afdeling Waterbedrijf
’t Walletje 104 bus 101
8300 Knokke-Heist BE

info@agsoknokke-heist.be
+32 50442500
Ma - Vrij: 8.30u - 17.00u doorlopend

Volg AGSO