Directiecomité

Het directiecomité is luidens artikel 17 van de statuten het orgaan dat instaat voor het dagelijks bestuur van AGSO Knokke-Heist.
 
Het directiecomité is thans samengesteld als volgt : de voorzitter, de secretaris-bestuurder, de bedrijfsleider waterbedrijf, de directeur Stadsontwikkeling en de directeur Technisch uitvoerende Diensten (TUD).
Graaf Leopold Lippens
Voorzitter AGSO
Ivan Verbouw
directeur TUD
gemeente Knokke-Heist
Jan Van Coillie
Directeur dienst Stadsontwikkeling
gemeente Knokke-Heist
Rudi Neirynck
Algemeen manager AGSO
Johan Cabooter
Bedrijfsleider afdeling waterbedrijf
Anthony Wittesaele
Schepen van drinkwater, ondervoorzitter AGSO
Kris Demeyere
Schepen van stedenbouw
 Aanvraag aanbestedingen

Door u te registreren op de website van het AGSO maakt u het zichzelf heel gemakkelijk. Eenmaal geregistreerd kunt u met één druk op de knop alle documenten downloaden.

Aanmelden